h

Nieuws uit 2003

22 december 2003

Provincie moet krachtiger optreden richting DSM

De SP in Provinciale Staten van Limburg vindt dat het provinciebestuur krachtiger moet optreden richting DSM. Fractievoorzitter Edwin Bus heeft middels een reeks schriftelijke vragen zijn afkeuring geuit over de reactie van GS op het rapport van de Arbeidsinspectie over het ongeval in de melaminefabriek op 1 april. Volgens de SP'er kan de provincie als bevoegd gezag niet volstaan met een reactie die neerkomt op: "Pech gehad, volgende keer beter".

Lees verder
16 december 2003

SP Limburg roept Commissaris van de Koningin op tot protest tegen asielzoekersbeleid

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg roept Commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst (CDA) op om te protesteren tegen het voornemen van het kabinet om duizenden asielzoekers op straat te zetten.

Lees verder
22 november 2003

Personeel LBT niet in de kou laten staan

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg wil opheldering van Gedeputeerde Staten over de positie van het ontslagen personeel van het Limburgs Bureau voor Toerisme (LBT) en de Vakantieboekingscentrale (VBC). De partij vindt, dat de liquidatie van beide niet afgerond kan worden voordat duidelijkheid bestaat over het lot van het personeel. Statenlid Leny Eijssen zal dat komende week in de commissievergadering aan de orde stellen.

Lees verder
19 november 2003

Van Bommel daagt burgemeester Leers uit voorbeeld Livingstone te volgen

Harry van Bommel heeft burgemeester Ken Livingstone van Londen namens de SP gefeliciteerd met zijn besluit George Bush niet te ontvangen. Livingstone biedt in plaats daarvan vredesactivisten een receptie aan. Van Bommel daagt burgemeester Leers van Maastricht uit om in december het voorbeeld van zijn Britse collega te volgen, wanneer Colin Powell Maastricht aandoet.

Lees verder
11 november 2003

SP bedankt voor feestje na vaststellen begroting 2004

Onlangs heeft de SP-Statenfractie kennis genomen van de uitnodiging aan ons gericht om na de PS vergadering van vrijdag 14 november het glas te heffen op de vaststelling van de begroting 2004. Tevens worden wij uitgenodigd aansluitend gebruik te maken van een dinerbuffet, dat ons namens de CvdK wordt aangeboden door de Provincie Limburg. De SP-Statenfractie laat U bij deze weten te bedanken voor deze uitnodiging. Wij zullen geen gebruik maken van de gelegenheid het glas te heffen, nog van het dinerbuffet.

Lees verder
9 november 2003

Huisvestingsprobleem seizoensarbeiders

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg wil, dat provincie en gemeenten zich eindelijk eens constructief gaan opstellen in de problematiek rondom de abominabele huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders in Noord-Limburg. Volgens Statenlid Rob Janssen schuilt het daadwerkelijke probleem niet in de huisvesting op zich, maar in de onderbetaling door bedrijven. "Eerlijke betaling leidt er vanzelf toe dat buitenlandse werknemers zich fatsoenlijke huisvesting kunnen veroorloven," aldus Janssen, die de kwestie bij het college van Gedeputeerde Staten heeft aangekaart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier