h

SP Limburg roept Commissaris van de Koningin op tot protest tegen asielzoekersbeleid

16 december 2003

SP Limburg roept Commissaris van de Koningin op tot protest tegen asielzoekersbeleid

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg roept Commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst (CDA) op om te protesteren tegen het voornemen van het kabinet om duizenden asielzoekers op straat te zetten.

CDA-minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft laten weten het niet uit te sluiten, dat de grote groep asielzoekers van wie nog niet duidelijk is of ze in Nederland mogen blijven binnenkort op straat worden gezet. Dit terwijl velen van hen nog niet naar hun land van herkomst terug kunnen. De Limburgse SP-fractie doet nu een beroep op Van Voorst tot Voorst, om bij de CDA-fractie in Den Haag aan de bel te trekken. Met steun van de christen-democraten in de Tweede Kamer, hoopt de SP zodoende het gewraakte plan van de minister tegen te kunnen houden.

"Tal van burgemeesters, wethouders en burgers willen geen zwervende gezinnen in de Limburgse dorpen en steden en weigeren mensen op straat te dumpen," zegt SP-Statenfractievoorzitter Edwin Bus, die genoemde oproep vandaag aan de Limburgse Commissaris der Koningin stuurde. "Veel CDA'ers vinden het onbegrijpelijk ,dat de Kamerfractie van hun partij zich zo hardvochtig opstelt. Zeker in deze decembermaand zou zorg voor de naaste centraal moeten staan in een christelijke politiek," aldus Bus.

Het Heerlense SP-Kamerlid Jan de Wit pleitte in Den Haag al voor een huisuitzettingsstop voor asielzoekers en kan daarbij rekenen op steun van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP. CDA en VVD kiezen echter de zijde van de minister.

brief aan de gouverneur

U bent hier