h

Cultuur

9 maart 2012

Voorstel SP: cultuursubsidie niet alleen voor volkscultuur

Deze week werd duidelijk dat de provincie 5 miljoen euro gaat investeren in harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren. Met dit geld kunnen onder meer uniformen en instrumenten worden gekocht. De SP is kritisch over deze plannen en vindt dat het geld ook aan bijvoorbeeld popmuziek moet worden besteed.

Lees verder
9 november 2011

Opinie: stuntwerk van de coalitie

Tijdens de begrotingbesprekingen vorige week in Provinciale Staten van Limburg werd door de coalitiegenoten CDA en VVD ingestemd met een voorstel van de PVV om vijf miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen aan harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren. Het geld is vooral bedoeld voor de aanschaf van nieuwe instrumenten, uniformen en de opleiding van nieuwe talenten.

Lees verder
21 september 2011

SP: snel herstel Sankt Ludwig, goedschiks of kwaadschiks

Op 21 september bepaalde de Raad van State dat Sankt Ludwig in Vlodrop een rijksmonument blijft. De eigenaar van het gebouw, de Meru, had de Raad van State gevraagd om gebouw af te voeren van de monumentenlijst. De SP is blij met het behoud van Sankt Ludwig en wil dat er snel werk wordt gemaakt van herstel van het rijksmonument.

Lees verder
16 augustus 2011

Behoud conservatorium Maastricht

De Statenfractie van de SP pleit voor het behoud van het Conservatorium Maastricht dat met sluiting wordt bedreigt. De SP roept het college van Gedeputeerde Staten en de andere fracties in Provinciale Staten op zich in te zetten voor het behoud van de belangrijke cultuurvoorzieningen en kunstvakopleidingen in Limburg. De SP roept het college van GS middels schriftelijke vragen op alles hiervoor in het werk te stellen.

Lees verder
18 juni 2011

SP brengt Provinciale Staten in stelling tegen cultuurbezuinigingen

De Statenfractie van de SP is het gelukt om alle fracties in Provinciale Staten Limburg op een lijn te krijgen om een brandbrief naar de Tweede Kamerleden en kabinet te sturen tegen de onevenredige bezuinigingen op cultuur in de provincie Limburg. Ondanks de verschillende politiek uiteenlopende meningen over de waarde en functie van cultuur. Een door SP woordvoerder Daan Prevoo geïnitieerd cultuurdebat in de provincie leidde tot overeenstemming. De uiteindelijke gevolgen voor Limburg en politieke maatregelen zullen de komende maanden pijnlijk duidelijk worden. De SP acht cultuur van onschatbare waarde en zal zich zwaar blijven verzetten tegen de culturele kaalslag!

Lees verder
7 juni 2011

SP voorstel overgenomen, extra Statenvergadering over cultuurbezuinigingen

De Statenfractie van de SP stuurde op 29 mei een brief aan de leden van presidium met het verzoek om op 17 juni een spoeddebat te voeren over de aangekondigde cultuurbezuinigingen en kennis te kunnen nemen van de standpunten van politieke partijen in de Staten. Afgelopen maandag is tijdens een bijeenkomst van fractievoorzitters besloten om op 17 juni een extra vergadering te houden waarbijhet onderwerp wordt geagendeerd.

Lees verder
29 mei 2011

SP: geen subsidie voor hapjes en drankjes vastgoedbobo's

In juni wordt in Amsterdam vastgoedbeurs Provanda georganiseerd. De provincie Limburg is samen met een aantal gemeenten en ondernemers op deze beurs vertegenwoordigd. De kosten hiervoor bedragen 450.000 euro. “Te hoog” vindt de SP in Provinciale Staten. De partij heeft inmiddels vragen aan het provinciebestuur gesteld.

Lees verder
19 februari 2011

Emile Roemer naar Limburg

Komende maandag is Emile Roemer in Limburg. Het bezoek van Roemer begint in Sittard bij Jeugd- en jongerentheater 'Het Laagland'. Door de aangekondigde bezuinigingen dreigt sluiting van deze theaterwerkplaats, die afhankelijk is van subsidie door het rijk. Emile Roemer zal een groot bord plaatsen met opschrift 'Publiek Bezit' om aandacht te vragen voor de aangekondigde bezuinigingen die een kaalslag zal veroorzaken in de culturele sector.

Lees verder
16 januari 2011

Culturele Hoofdstad: geen prestige, maar prestaties!

De SP wil dat de provincie stopt met de plannen voor de Culturele Hoofdstad. Volgens de SP zijn de plannen te duur en gaan ze ten koste van veel bestaande culturele instellingen zoals bibliotheken, poppodia en theaters. "Straks heeft Maastricht in 2018 de titel van Culturele Hoofdstad, maar zijn buurtbibliotheken en kleine theaters gesloten." Aldus SP Statenlid Daan Prevoo.

Lees verder
29 december 2010

Sankt Ludwig blijft monument

Afgelopen week heeft de rechter besloten dat het Vlodropse klooster Sankt Ludwig rijksmonument blijft. De eigenaar van het complex, de Meru, had bezwaar gemaakt tegen de monumentenstatus van Sankt Ludwig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier