h

Sankt Ludwig blijft monument

29 december 2010

Sankt Ludwig blijft monument

Afgelopen week heeft de rechter besloten dat het Vlodropse klooster Sankt Ludwig rijksmonument blijft. De eigenaar van het complex, de Meru, had bezwaar gemaakt tegen de monumentenstatus van Sankt Ludwig.

Ook kreeg de gemeente Roerdalen van de rechter toestemming om op te treden tegen de bewuste verwaarlozing van het klooster. De gemeente zal de Meru een dwangsom van 3 miljoen euro opleggen om er voor te zorgen dat het vernielde en verwaarloosde rijksmonument in oude staat wordt hersteld.

SP Statenlid Thijs Coppus is blij met de uitspraak van de rechter: "Het besluit van de rechter is een nieuwe en belangrijke stap naar herstel van het klooster. Eerder besloot toenmalig minister Plasterk dat het klooster een rijksmonument moest blijven."

Al jaren wil de Meru (de organisatie van de inmiddels overleden Maharishi Yogi) van Sankt Ludwig af. De gemeente Roerdalen en de provincie Limburg steunden de Meru aanvankelijk in dit voornemen. Inmiddels wil de gemeente Roerdalen het klooster behouden. De provincie Limburg lijkt hier nog steeds weinig in te zien. Alle verzoeken aan het provinciebestuur om zich actief in te zetten voor behoud en herstel van het klooster zijn de afgelopen jaren afgewezen. Aanleiding van deze passieve houding is het ontbreken aan de bereidheid bij de Meru om het gebouw te behouden.

Volgens Gedeputeerde Staten is de steun van de provincie afhankelijk van de bereidheid van de eigenaar. "Een gevaarlijke houding, want hierdoor kan iedereen die met een rijksmonument in zijn maag zit er op een gemakkelijke manier van af komen. Het moet in Limburg maar eens afgelopen zijn met het wegkijken. De provincie moet zich veel actiever op gaan stellen, zeker bij het behoud van voor Limburg belangrijke monumenten." Aldus Thijs Coppus

U bent hier