h

Provincie moet krachtiger optreden richting DSM

22 december 2003

Provincie moet krachtiger optreden richting DSM

De SP in Provinciale Staten van Limburg vindt dat het provinciebestuur krachtiger moet optreden richting DSM. Fractievoorzitter Edwin Bus heeft middels een reeks schriftelijke vragen zijn afkeuring geuit over de reactie van GS op het rapport van de Arbeidsinspectie over het ongeval in de melaminefabriek op 1 april. Volgens de SP'er kan de provincie als bevoegd gezag niet volstaan met een reactie die neerkomt op: "Pech gehad, volgende keer beter".

Uit genoemd rapport blijkt onder meer, dat de veiligheidsinstructies onvoldoende zijn, onvoldoende bekend zijn bij het personeel, slecht worden opgevolgd en nauwelijks gecontroleerd wordt op de naleving. Bus: "De provincie stelt, dat ze juridisch gezien niet verantwoordelijk is voor de arbeidsveiligheid. Dat vind ik veel te mager. Want het is niet uit te sluiten, dat zich in de toekomst meer ongelukken voordoen waarbij de veiligheid van burgers en omgeving wél in het geding komt. En dan is de provincie wel degelijk verantwoordelijk.
Zo bezien kun je je het als bevoegd gezag niet permitteren om achter de feiten aan te blijven lopen. We praten hier namelijk over de veiligheid van burgers, omgeving én werknemers."

De SP wil tevens weten wie precies de verantwoordelijken zijn voor het ongeval in de mealminefabriek en dringt aan op strengere handhaving door de provincie als vergunningverlener en handhaver. "Het is letterlijk van levensbelang dat er met het oog op de toekomst de juiste conclusies getrokken worden," aldus Edwin Bus.

De schriftelijke vragen

U bent hier