h

SP bedankt voor feestje na vaststellen begroting 2004

11 november 2003

SP bedankt voor feestje na vaststellen begroting 2004

Onlangs heeft de SP-Statenfractie kennis genomen van de uitnodiging aan ons gericht om na de PS vergadering van vrijdag 14 november het glas te heffen op de vaststelling van de begroting 2004. Tevens worden wij uitgenodigd aansluitend gebruik te maken van een dinerbuffet, dat ons namens de CvdK wordt aangeboden door de Provincie Limburg. De SP-Statenfractie laat U bij deze weten te bedanken voor deze uitnodiging. Wij zullen geen gebruik maken van de gelegenheid het glas te heffen, nog van het dinerbuffet.

Aan: N. Lebens Statenfractievoorzitter CDA
De leden van Provinciale Staten
De leden van Gedeputeerde Staten
De directie Provincie Limburg
De Statengriffie

Maastricht 11-11-2003

Onlangs heeft de SP-Statenfractie kennis genomen van de uitnodiging aan ons gericht om na de PS vergadering van vrijdag 14 november het glas te heffen op de vaststelling van de begroting 2004. Tevens worden wij uitgenodigd aansluitend gebruik te maken van een dinerbuffet, dat ons namens de CvdK wordt aangeboden door de Provincie Limburg.

De SP-Statenfractie laat U bij deze weten te bedanken voor deze uitnodiging. Wij zullen geen gebruik maken van de gelegenheid het glas te heffen, nog van het dinerbuffet.

Wij vinden het te absurd voor woorden dat enerzijds dit van overheidswege georganiseerd en gefinancierd wordt uit het belastinggeld van de burgers. Waarmee wij meteen ons principieel tegen hierover uitspreken. Anderzijds vragen wij ons af welke heuglijke feiten of gebeurtenissen in Limburg een dergelijk festijn legitimeren.

De SP-Statenfractie ziet in het geheel geen aanleiding aan dit festijn mee te doen. Integendeel. De SP-Statenfractie ziet eerder aanleiding terughoudendheid en soberheid te betrachten. Net zoals dit nu en in de komende vier jaar door het rechts-liberale Kabinet Balkenende II dwingend aan alle burgers van Nederland en daarmee ook die van Limburg wordt opgelegd. Gisteren nog konden wij van VVD Minister Mevr.Sybilla Dekker van VROM, het woord "jammer" horen als antwoord op haar maatregelen mensen te korten op hun huursubsidie met een bedrag van minimaal €12,-- per maand. Dit als voorbeeld van de ongelijkwaardige, onmenswaardige en daarmee niet te rechtvaardigen bezuinigingswaanzin van dit Kabinet.

Wat dacht U verder van:

• De loonstop voor de komende twee jaar, ook voor de laagstbetaalden.
• Ongeëvenaarde bezuinigingen in het Sociale Zekerheidsstelsel (WAO,WW enz)
• Voor velen de onbetaalbare eigen bijdragen Ziekenfonds en het tomeloos schrappen van medicijnen, medicamenten en tandartskosten?
• De weg terug naar af in de thuiszorg en verzorgingstehuizen, waar het zelfs zo erg is, dat de sector vindt dat het tijd is voor actie en deze acties deze week ook voert.
• De invoering van de Wwb in ook alle Limburgse gemeenten, waarmee dit Kabinet lokale bestuurders, politici, ambtenaren en belanghebbenden letterlijk tegen elkaar uitspeelt?
• Doelloze bezuinigingen op het W-deel uit de Wwb waardoor vele WIW -en ID banen moeten verdwijnen. Waardoor velen die al die jaren bereid zijn geweest voor een lager "loonstrookje" te werken, nu ook nog als mens in z'n geheel aan de kant gezet worden?

Het zijn enkele voorbeelden van het afbreken van de solidariteit en cohesie tussen mensen. De broodnodige solidariteit waar een gezonde, leefbare en eerlijke samenleving niet zonder kan. Waar vindt U rede in om het glas te heffen en te gaan dinerbuffetten? Op de vaststelling van de begroting 2004?
Die is al vastgesteld? Naar de mening van de SP Statenfractie moet dit a.s. vrijdag nog democratisch besloten worden.
Nou kunnen wij met U ook wel een inschatting maken wat de uitkomst van dit besluit zal worden, maar toch. Wij vinden het niet echt tactvol naar de burgers toe, hierop met feestgedruis al vooruit te lopen.

Wij hopen dat onze reactie aanleiding mag geven tot enige bezinning bij ons allen, al is het maar bij enkelen van U.

Met dank voor Uw aandacht

SP-Statenfractie Limburg
Edwin Bus
Rob Janssen
Leny Eijssen
Felix van Ballegooij.

U bent hier