h

Fractie

5 februari 2013

Rob Janssen volgt Thijs Coppus op in de Staten

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari aanstaande zal SP fractievoorzitter Thijs Coppus officieel afscheid nemen als Statenlid namens de SP. De vrijgekomen zetel zal worden ingevuld door de in Ottersum woonachtige Rob Janssen.

Lees verder
31 oktober 2011

Debat plannen provinciebestuur

Komende vrijdag worden de plannen van het provinciebestuur voor 2012 besproken in Provinciale Staten. In het L1 radioprogramma de Stemming debatteerde ik gisteren met CDA, VVD en PvdA hierover.

Lees verder
10 maart 2011

Nieuwe SP Statenfractie geïnstalleerd

Vanmiddag zijn in het provinciehuis in Maastricht de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Met zes Statenleden is de SP de vijfde partij van Limburg. Marleen van Rijnsbergen uit Sittard, Ben Rewinkel uit Landgraaf en Math Voncken uit Amstenrade deden voor het eerst hun intreden in Provinciale Staten. Edwin Bus, Daan Prevoo en Thijs Coppus maakten de vorige periode al deel uit van de Staten.

Lees verder
6 mei 2009

SP stapt uit controlecommissie

De SP stapt per direct uit de Controlecommissie en de Commissie van Voorbereiding van Provinciale Staten. De Controlecommissie controleert de jaarrekening en de Commissie van Voorbereiding adviseert over de aard, inhoud en opzet van een te houden onderzoek. Aanleiding hiervoor is de gang van zaken bij de voorbereiding naar een onderzoek naar Sporting Limburg. SP Statenlid Daan Prevoo trekt zich per direct terug als voorzitter en lid van beide Statencommissies.

Lees verder
28 november 2008

SP vraagt zetel terug aan Pierre Diederen

Dinsdagavond heeft Pierre Diederen de Statenfractie van de SP verlaten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails gericht aan het CDA die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen en een gebrek aan onderling vertrouwen. Afgelopen woensdag hebben de SP fractie en de heer Diederen een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin het vertrek van Pierre Diederen wordt toegelicht.

Lees verder
26 november 2008

Pierre Diederen verlaat Statenfractie SP

Gisteravond is besloten dat Pierre Diederen opstapt als Statenlid voor de SP. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails bestemd voor het CDA, die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen. Voor de SP fractie was het rapport aanleiding om Pierre Diederen te vragen om zijn Statenzetel op te geven.

Lees verder
16 mei 2008

SP'ers op bezoek in het provinciehuis

Vandaag waren een tiental SP'ers uit Venlo en Landgraaf te gast in het provinciehuis. Om de Limburgse leden van de SP een indruk te geven van wat er allemaal in het provinciehuis gebeurt en om te horen wat er in de provincie leeft, krijgen alle SP afdelingen in Limburg de kans om een kijkje in het provinciehuis te nemen.

Lees verder
25 februari 2008

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding

De SP-fracties in de Provinciale Staten van alle twaalf provincies verwerpen de oproep van directeur Beukema van het Interprovinciaal Overleg (IPO) om de vergoedingen voor statenleden met 30% te verhogen. Dit laten zij hem vandaag weten in een open brief. “Als leraren worden ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen en thuiszorgers voor steeds minder moeten gaan werken, is het onacceptabel dat statenleden voor zichzelf 30% meer vragen,” stelt het de Zuid-Hollandse SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen.

Lees verder
11 januari 2008

Stop de bureaucratie in de jeugdzorg!

Jongeren, familie en hulpverleners die met hun verhaal bij de SP aanklopten tijdens de meldweek ‘Zorg om Jeugdzorg’ (januari 2006) waren het over één ding eens: de grote vloek van de jeugdzorg is de bureaucratie. Des te meer verbazing wekt het dat daar in allerlei beleidsstukken nauwelijks iets over geschreven wordt, laat staan dat er oplossingen worden aangedragen. De SP-fracties in de twaalf Nederlandse provincies willen het onderwerp bureaucratie nadrukkelijk wél aan de orde stellen. Van november 2007 tot en met februari 2008 kunt u als hulpverlener uw ervaringen melden via onze website of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Lees verder
8 januari 2008

Veolia-treinen reden 13 keer door rood sein

Onlangs werd via de Inspectie van Verkeer en Waterstaat bekend dat treinen van Veolia het afgelopen jaar verschillende keren door een rood sein zijn gereden. Het zoveelste incident sinds Veolia de treindienst op de Maaslijn en de Heuvellandlijn heeft overgenomen. De druppel die voor de SP de emmer deed overlopen, en aanleiding gaf om een brief aan het college van Gedeputeerde Staten te sturen

Lees verder

Pagina's

U bent hier