h

Pierre Diederen verlaat Statenfractie SP

26 november 2008

Pierre Diederen verlaat Statenfractie SP

Gisteravond is besloten dat Pierre Diederen opstapt als Statenlid voor de SP. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails bestemd voor het CDA, die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen. Voor de SP fractie was het rapport aanleiding om Pierre Diederen te vragen om zijn Statenzetel op te geven.

SP Fractievoorzitter Thijs Coppus: “Het rapport is duidelijk over de periode waarin Pierre Diederen mails heeft ontvangen die gericht waren aan het CDA. Voor de SP fractie was dit aanleiding om dinsdagavond meteen samen te komen, om te overleggen over de conclusies van het rapport. We hebben geconstateerd dat Pierre over een langere periode dan werd vermoed mails heeft ontvangen.”

Uiteindelijk heeft de fractie Pierre Diederen gevraagd om zijn zetel op te geven. Thijs Coppus: “Het rapport geeft weliswaar aan dat Pierre niet in alle gevallen heeft kunnen weten dat hij mailtjes gericht aan het CDA ontving, maar het feit dat hij vanaf januari minimaal 148 CDA-mails ontving is niet goed te praten. Hierdoor is het voor Pierre en de hele fractie verstandiger als hij vertrekt.

Pierre Diederen voelt zich juist gesterkt door het onderzoek. “Het rapport van Ernst en Young pleit mij voor een groot deel vrij, de onderzoekers komen immers tot de conclusie dat ik in veel gevallen niet heb kunnen weten dat ik mail ontving die gericht aan het CDA was. De afgelopen maanden is er heel wat over mij heen gekomen en zijn er forse beschuldigingen naar mij geuit. Ik wil me hier formeel tegen kunnen verweren.” Aldus Diederen.

De SP fractie betreurt het vertrek van Pierre Diederen, maar noemt dit onvermijdelijk. Thijs Coppus: “De SP verliest hiermee een sterk en doortastend Statenlid. Maar uiteindelijk was opstappen de enige optie.”

U bent hier