h

SP vraagt zetel terug aan Pierre Diederen

28 november 2008

SP vraagt zetel terug aan Pierre Diederen

Dinsdagavond heeft Pierre Diederen de Statenfractie van de SP verlaten. Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar e-mails gericht aan het CDA die bij de heer Diederen terecht zijn gekomen en een gebrek aan onderling vertrouwen. Afgelopen woensdag hebben de SP fractie en de heer Diederen een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin het vertrek van Pierre Diederen wordt toegelicht.

De SP heeft de heer Diederen gevraagd om zijn zetel terug te geven aan de partij. Pierre Diederen is in december toegetreden tot Provinciale Staten als opvolger van Felix van Ballegooij. Bij zijn aanstelling heeft Pierre Diederen een schriftelijke verklaring ondertekend waarin hij aangeeft dat hij zijn zetel afstaat als de SP daarom vraagt. Tot op heden heeft hij dit nog niet gedaan. Thijs Coppus: “Het is jammer dat Pierre Diederen nog niets heeft laten horen. Vandaag heb ik Pierre schriftelijk herrinerd aan de afspraak die we hebben gemaakt, daarnaast heb ik hem verzocht om de zetel in te leveren.”

De CDA fractie in Provinciale Staten heeft vandaag laten weten dat ze het Pierre Diederen onmogelijk wil maken om te functioneren als Statenlid, door de rechten voor nieuwe Statenfracties in te perken. De SP ziet dit niet zitten. Thijs Coppus: “Het kan niet om naar aanleiding van een incident ineens alle regels aan te passen. Statenleden hebben recht op een aantal voorzieningen, het kan simpelweg niet om gemaakte afspraken en regels met terugwerkende kracht terug te gaan draaien. De SP hoopt dat Pierre Diederen zijn zetel terug geeft. Daarnaast willen wij vooruitkijken, de Limburgse bevolking heeft er niets aan als leden van Provinciale Staten met elkaar vechtend over straat gaan.”

U bent hier