h

Huisvestingsprobleem seizoensarbeiders

9 november 2003

Huisvestingsprobleem seizoensarbeiders

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg wil, dat provincie en gemeenten zich eindelijk eens constructief gaan opstellen in de problematiek rondom de abominabele huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders in Noord-Limburg. Volgens Statenlid Rob Janssen schuilt het daadwerkelijke probleem niet in de huisvesting op zich, maar in de onderbetaling door bedrijven. "Eerlijke betaling leidt er vanzelf toe dat buitenlandse werknemers zich fatsoenlijke huisvesting kunnen veroorloven," aldus Janssen, die de kwestie bij het college van Gedeputeerde Staten heeft aangekaart.

Directe aanleiding voor de schriftelijke vragen vormt het verzoek dat de gemeente Horst onlnags bij de provincie indiende. Horst wil dat Limburg helpt bij de bouw van honderden woningen voor veelal Poolse werknemers werkzaam in de landbouw. Janssen benadrukt, dat ze niets tegen de inzet van buitenlandse werknemers heeft, wanneer dat echt noodzakelijk is: "Maar het wordt wat anders als de belastingbetaler moet opdraaien voor het feit dat die mensen onderbetaald worden door de boeren.
Je lost dit probleem nooit op, zolang je niet onderkent waar het échte knelpunt zit."

Verder vindt de SP, dat de provincie en gemeenten het niet kunnen maken om woningen voor seizoensarbeiders te realiseren, terwijl zoveel Limburgers momenteel vergeefs op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Ook het feit dat bedrijven het steeds aantrekkelijker vinden om personeel te "vervangen" door goedkopere buitenlandse werknemers vindt de partij een slechte zaak. Rob Janssen: "Een situatie waarin Limburgse woning- en werkzoekenden worden verdrongen door mensen elders uit Europa die vervolgens onderbetaald worden, moeten we zien te voorkomen. Gevallen van verdringing en vervanging doen zich in de praktijk nu al voor. Het fabeltje, dat we buitenlandse werknemers nodig hebben om het werk gedaan te krijgen is daarmee is gelogenstraft. De kern van het probleem is dus de onderbetaling van de buitenlandse werknemers.
Daar moet je het probleem dan ook constructief aanpakken."

De schriftelijke vragen

U bent hier