h

Werkgelegenheid

SP eist harde cijfers extra banen bouw

(Bron: L1) De SP wil weten hoeveel werkloze bouwvakkers weer een vaste baan hebben gekregen dankzij de miljoenensubsidies van de provincie aan de Limburgse bouw. De provincie heeft de afgelopen jaren een groot aantal bouwprojecten gesteund. Dat gebeurde als crisismaatregel om de bouw te stimuleren. Bedoeling was dat hierdoor werkloze Limburgse bouwvakkers weer een baan zouden krijgen. De SP vreest dat het geld vooral is ingezet om mensen tijdelijk aan het werk te krijgen.

Lees verder
7 maart 2013

Investeringen provincie moeten snel en concreet banen opleveren

Gister presenteerde de provincie het plan om een miljoenensubsidie te verstrekken aan de technologische maakindustrie in Limburg. Naar aanleiding van deze en eerdere miljoeneninjecties in bedrijven heeft de Statenfractie van de SP vragen gesteld aan het provinciebestuur. De SP wil concreet weten hoeveel banen de subsidies gaan opleveren en binnen welke termijn. De partij vindt dat het behoud en stimuleren van banen in Limburg de hoogste prioriteit moet krijgen.

Lees verder
20 februari 2013

SP maakt zich zorgen over baangaranties en werk bij VDL Nedcar

De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen over de baangaranties en banen bij de door VDL overgenomen autofabriek Nedcar. Aanleiding hiervoor zijn de problemen van VDL Bus & Coach in Valkenswaard. Door teruglopende opdrachten heeft VDL onvoldoende werk voor de 600 werknemers. De directie van VDL onderzoekt nu de mogelijkheden om het personeel minder uren te laten draaien of te laten instromen bij VDL Nedcar in Born. Op die manier wordt mogelijk voorkomen dat er arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt.

Lees verder
8 augustus 2012

SP: geen woningen Oost-Europese werknemers bij werkgevers

De SP wil dat de provincie Limburg het voor werkgevers onmogelijk maakt om Oost-Europese werknemers op het terrein van het bedrijf te huisvesten. Directe aanleiding is inval van justitie van justitie bij de Noord-Limburgse champignonkwekerij Prime Champ. Het bedrijf wordt verdacht van uitbuiting van Poolse werknemers.

Lees verder
16 februari 2012

NedCar in actie voor werk en gerechtigheid

Op woensdag 15 februari voerden de medewerkers van Nedcar wederom actie tegen de plannen van Mitsubishi om hun fabriek te sluiten. Ruim 100 -in Born geproduceerde- Mitshubishi’s en 16 touringcars vertrekken in colonne richting Den Haag, uitgezwaaid door sympathisanten vanaf viaducten. De mannen en vrouwen van NedCar gaan op pad om Kabinet en Tweede Kamer op te roepen álles in het werk te stellen om NedCar open te houden! SP-Statenlid Marleen van Rijnsbergen reisde met hen mee naar Den Haag, om niet alleen pal àchter, maar vooral ook tússen de medewerkers van NedCar te staan.

Lees verder
9 februari 2012

SP: geen provinciale steun aan bedrijven die Polen uitbuiten

De Statenfractie van de SP wil dat de provincie niet meer samenwerkt met bedrijven die arbeidsmigranten slecht huisvesten, uitbuiten of niet volgens de Nederlandse CAO betalen. Daarnaast vraagt de SP het provinciebestuur om het voortouw te nemen bij de bouw van goede huisvesting voor buitenlandse werknemers in Limburg.

Lees verder
8 februari 2012

SP steunt werknemers Nedcar

Vandaag voerden de medewerkers van Nedcar actie tegen de plannen van Mitsubishi om hun fabriek te sluiten. Honderden mensen kwamen naar het fabrieksterrein om hun ongenoegen te laten blijken aan de directie van Nedcar en Mitsubishi. Samen met Emile Roemer, een aantal andere SP’ers uit Sittard-Geleen en Provinciale Staten was ik bij de manifestatie aanwezig om met de medewerkers te praten en om hun zorgen te horen. Want het gaat niet alleen om 1500 medewerkers, het gaat uiteindelijk ook om 1500 gezinnen die worden getroffen door het besluit van Mitsubishi.

Lees verder
27 januari 2012

Van Gunst naar Arbeid, van Arbeid naar Gunst

De Wet Sociale Werkvoorziening is nog niet oud, want bestaat pas 43 jaar. De WSW is met veel moeite tot stand gekomen en zorgde ervoor dat arbeid niet een gunst was voor mensen met een handicap, maar een recht werd voor hen. De wet is een aantal malen versoberd en er kwamen strengere toelatingseisen. Maar het huidige kabinet wil de WSW helemaal afbreken en daarmee zijn mensen met een handicap weer terug bij af.

Lees verder
1 december 2011

SP solidair met medewerkers Nedcar

De medewerkers van Nedcar hebben vandaag het werk neergelegd. Ze hebben dit gedaan uit onvrede over de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf. Eigenaar Mitsubishi zou deze maand duidelijkheid verschaffen over de toekomst van Nedcar, maar dit is uitgesteld naar februari.

Lees verder
25 juni 2011

PVV, VVD en CDA kiezen voor afbraak sociale werkvoorziening

Vrijdag spraken Provinciale Staten over het bestuursakkoord, een overeenkomst tussen rijk, provincies en gemeenten waarin afspraken worden gemaakt over de onderlinge taakverdeling. Belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord zijn de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Het kabinet is van plan om ondanks de lange wachtlijsten in de sociale werkvoorziening, de instroom van mensen te beperken en om gemeenten minder geld te geven voor sociale werkplaatsen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier