h

Investeringen provincie moeten snel en concreet banen opleveren

7 maart 2013

Investeringen provincie moeten snel en concreet banen opleveren

Gister presenteerde de provincie het plan om een miljoenensubsidie te verstrekken aan de technologische maakindustrie in Limburg. Naar aanleiding van deze en eerdere miljoeneninjecties in bedrijven heeft de Statenfractie van de SP vragen gesteld aan het provinciebestuur. De SP wil concreet weten hoeveel banen de subsidies gaan opleveren en binnen welke termijn. De partij vindt dat het behoud en stimuleren van banen in Limburg de hoogste prioriteit moet krijgen.

“Limburg kampt met een hoge en snel stijgende werkloosheid. Het is goed dat overheden alles in het werk stellen om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren. Het is echter van groot belang om banen op alle niveaus te creëren, voor zowel ongeschoolde arbeiders als hoger opgeleiden. Er moeten snel nieuwe banen bij. Investeren is prima, maar dan wel met meetbaar resultaat binnen afzienbare tijd. Verwachtingen scheppen die pas over 10 jaar merkbaar zouden zijn past niet bij deze tijd.” Aldus SP fractievoorzitter Daan Prevoo.

De Chemelot Campus ontving onlangs 43 miljoen provinciale subsidie en de technologische maakindustrie krijgt nu een injectie van 10 miljoen euro. Volgens Gedeputeerde Beurskens levert elke kenniswerker acht tot tien nieuwe banen in de maakindustrie op. De SP wil weten op welk onderzoek deze stelligheid is gebaseerd. En gaat het om geldleningen of een financiering? Want banken en andere fondsen zijn in deze tijden juist terughoudend.

U bent hier