h

Nieuws uit 2005

17 december 2005

215.000 euro voor wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

Provinciale staten hebben unaniem een SP-motie aangenomen om 215.000 euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. De motie was een initiatief van de SP.

Lees verder
12 december 2005

SP blij met motie onderzoek luchtkwaliteit varianten A74

Maandag 12 december diende D66 Tweede-Kamerlid Boris Van der Ham tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een motie in die verkeersminister Peijs oproept de effecten op de luchtkwaliteit met de aanleg van de A74 te meten.

Lees verder
18 november 2005

SP eist meer geld voor de jeugdzorg

Tijdens de afgelopen statenvergadering heeft de SP hard uitgehaald naar de andere partijen vanwege de toenemende wachtlijsten binnen de jeugdzorg. "Er wordt nu te veel gepraat en te veel onderzocht, het is nu tijd om iets aan de wachtlijstproblemen te gaan doen. Van jeugdzorginstellingen wordt verwacht dat zij doelmatiger gaan werken om meer kinderen te helpen. Aan de andere kant neemt de vraag naar jeugdzorg toe. Een werkelijk absurde situatie! De rek is er volgens de SP nu echt uit! Er moet meer geld naar de Jeugdzorg om grote problemen in de toekomst te voorkomen" aldus SP-Statenlid Félix van Ballegooij.

Lees verder
18 november 2005

Inbreng SP bij Algemene Beschouwingen / Begrotingsbehandeling 2005

Het jaar 2005 loopt ten einde. De twintigste eeuw ligt al weer 5 jaar achter ons. Terugkijkend naar de vorige eeuw, kunnen we constateren dat onze samenleving een hoge prijs heeft betaald en nog steeds betaalt voor de afbraak van de verzorgingsstaat in de laatste decennia van de vorige eeuw. Een afbraak die in deze eeuw in verhevigde vorm door gaat. Een afbraak van een verzorgingsstaat opgebouwd door onze ouders en grootouders.

Lees verder
12 november 2005

Duitse Linkspartei zoekt samenwerking met SP Limburg

'Het neo-liberale beleid in Duitsland leidt vaak tot dezelfde problemen als in Nederland. Dat maakt grensoverschrijdende samenwerking tussen de Linkspartei en de SP alleen maar logischer.'
Dat zei Wolfgang Freye van de Linkspartei Nordrhein-Westfalen afgelopen weekend in Roermond tijdens de regioconferentie van de Limburgse SP.

Lees verder
11 november 2005

Unanieme steun voor SP-voorstel 'toezicht kwaliteit Jeugdzorg'

Een van de grootste beleidsterreinen van de provincie is het uitvoeren van de Wet op de Jeugdzorg. Deze wet zorgt ervoor dat kinderen met opgroeiproblemen (bijv. in de thuissituatie) geholpen worden. De provincie subsidieert in dit kader Bureau Jeugdzorg en de Limburgse jeugdzorgaanbieders.
De SP is echter van mening dat de provincie onvoldoende toe ziet op de kwaliteit van de jeugdzorg. Dat is vreemd want heel veel kinderen hebben met deze vorm van zorg te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier