h

Nieuws uit 2005

14 oktober 2005

Op weg naar een dekkend toezicht in de jeugdzorg

De uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg is een van de voornaamste verantwoordelijkheden en begrotingsposten van de provincie Limburg. Dit is niet vreemd want het investeren in het welzijn van Limburgse kinderen en jongeren is een belangrijke investering in de toekomst van ons allen.

Lees verder
18 juli 2005

SP: Stop subsidie aan Dijckhof Foods bv.

De SP-Statenfractie wil dat Gedeputeerde Staten het besluit tot subsidieverlening aan Dijckhof Foods bv intrekt . Aanleiding hiervoor zijn de mensonwaardige praktijken bij slateler Van Dijck Groenteproducties bv. De wantoestanden kwamen aan het licht door acties van de Poolse slaplukkers en FNV Bondgenoten. Van Dijck van de gelijknamige Groenteproducties bv is tevens mede-eigenaar van Dijckhof Foods bv waar de provincie subsidie aan wil geven voor het realiseren van minimaal 50 arbeidsplaatsen.

Lees verder
21 juni 2005

SP overhandigd risicokaart provincie Limburg

Inmiddels ruim 5 jaar geleden werden we opgeschrikt door de vuurwerkramp te Enschede. Naar aanleiding daarvan is, op aanraden van de Commissie Oosting, besloten dat iedere provincie een risicokaart samen stelt. Onlangs verrichte de SP een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de risicokaarten in de diverse provincies.

Lees verder
3 juni 2005

Subsidie Los Theater een feit!

Tijdens de commissievergadering van 3 juni heeft de SP de druk opgevoerd en aangedrongen op toekenning van de subsidieaanvraag van het Los theater Maastricht. Het Los Theater vroeg diende eerder een subsidieaanvraag in voor het project Crosstown MHSRV.

Lees verder
20 mei 2005

Inbreng SP tijdens de Voorjaarsnota 2005

Om te beginnen viel ons het gebruik van een tweetal termen op.
De eerste is de term welbevinden. Deze is schijnbaar de meer objectievere term welzijn gaan vervangen. De SP is van mening dat de overheid voorwaarden moet scheppen voor welzijn van allen. Het gewenste niveau van welzijn dient, dan aan de hand van een aantal objectieve criteria, te worden vastgesteld.

Lees verder
12 april 2005

SP solidair met stakende hoveniers

Vanmorgen voerden honderden hoveniers actie voor een betere CAO. In zaal Don Bosco in Weert kwamen vele FNV-leden van bedrijven uit heel Brabant en Limburg samen. De Weerter SP-afdeling stond aan de deur om haar solidariteit met de stakers te uiten. De reacties waren zonder uitzondering positief.

Lees verder

Pagina's

U bent hier