h

Nieuws uit 2008

28 december 2008

Horst aan de Maas maakt zich sterk voor station in Grubbenvorst

Uit een enquête onder 110 Grubbenvorstenaren blijkt dat 73 procent behoefte heeft aan een treinstation.

Lees verder
24 december 2008

SP blij met overgangsregeling voor maatschappelijke organisaties

Dinsdag 23 december vond een extra vergadering van de commissie sociaal domein plaats. Aanleiding voor deze vergadering was de onrust onder maatschappelijke organisaties zoals Jong Nederland en de Katholieke Bond van Ouderen (Kbo) over de subsidies voor 2009. Hierop hebben SP, VVD en GroenLinks een extra commissievergadering bijeen geroepen. Tijdens deze commissievergadering stemden alle partijen voor een overgangsregeling.

Lees verder
23 december 2008

Steun voor starters met een laag inkomen

Het provinciebestuur en de Limburgse gemeenten willen starters op de woningmarkt met een laag inkomen een jaar langer ondersteunen door hen voor de eerste drie jaar een renteloze lening te verschaffen. De SP fractie ondersteunt dit voorstel maar heeft Gedeputeerde Staten (GS) expliciet gevraagd om meer maatregelen voor woningbezitters én huurders.

Lees verder
22 december 2008

SP, VVD en GroenLinks pleiten voor overgangsregeling maatschappelijke organisaties

De oppositiepartijen in het Limburgs Parlement SP, VVD en Groen Links zijn geschrokken van de wijze waarop gedeputeerde Wolfs uitvoering heeft gegeven aan het nieuwe subsidiebeleid voor de maatschappelijke organisaties. Tijdens een extra commissiebijeenkomst op vrijdagavond 19 december is op verzoek van commissieleden van SP, VVD, Groen Links en D66 besloten dat dit onderwerp op dinsdag 23 december om 18.30 uur tijdens een extra openbare commissievergadering op het provinciehuis zal worden besproken.

Lees verder
22 december 2008

SP wil zorgvuldig beleid rond transformatie Encigebied

De SP fractie in de Limburgse staten is van mening dat niet de tijd maar de kwaliteit de belangrijkste rol moet spelen bij het sluiten van de cementfabriek van de Enci en haar groeve. Overheden hebben te lang gewacht met beleid voor deze problematiek. Enci en actiegroepen zijn daardoor te lang in het ongewisse gelaten.

Lees verder
21 december 2008

SP steunt burgerinitiatief boerenlandbouw

Vrijdag 19 december hebben Provinciale Staten gesproken over het burgerinitiatief 'Boerenlandbouw'. Kern van het initiatief is dat de provincie regels op gaat stellen om de grootte van stallen en boerenbedrijven aan banden te leggen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier