h

Nieuws uit 2008

26 oktober 2008

SP wil snel energieplannen provincie bespreken

Vol trots maakte de provincie Limburg op 10 oktober 2008 bekend dat het ontwerp Energieprogramma positief was ontvangen door Provinciale Staten. Op 24 oktober zou het voorstel in de vergadering van Provinciale Staten behandeld worden, maar toen puntje bij paaltje kwam, kon dat niet door gaan. De energienota was toch niet af en de behandeling in Provinciale Staten kon niet doorgaan. Statenlid Pierre Diederen: Gedeputeerde Bert Kersten slaat hiermee een slecht figuur, eerst aankondigen dat hij trots is op zijn nota en dan niet thuis geven als de nota behandeld moet worden.

Lees verder
25 oktober 2008

SP maakt zich sterk voor cultuursector

Vrijdag 24 oktober werd het beleidskader Cultuur 2009-2012 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2009 besproken tijdens de Provinciale Statenvergadering. Voor de SP is een goede cultuur klimaat met optimale voorzieningen een speerpunt. Tijdens de behandeling diende de SP de meeste moties in, waarvan het grootste deel met een meerderheid werd aangenomen. De SP is tevreden met het behaalde resultaat en zal zich blijven inzetten voor de kunst- en cultuursector in Limburg.

Lees verder
23 oktober 2008

Popcultuur stiefkind van cultuurbeleid

De Statenfractie van de SP heeft flinke kritiek op de cultuurnota zoals die vrijdag 24 oktober zal worden besproken in de Statenvergadering van de provincie Limburg. Volgens cultuurwoordvoerder Daan Prevoo zitten er veel hiaten in de nota. De pijlen worden vooral gericht op cultuursprong Maastricht, de culturele hoofdstad 2018 en de Floriade. Belangrijke projecten en ontwikkelingen die miljoenen gaan kosten maar waarvoor de plannen vooralsnog vaag blijven. Voor de SP blijft de vraag wát het gaat kosten en wáár de middelen worden geïnvesteerd onbeantwoord.

Lees verder
22 oktober 2008

SP wil einde geluidsoverlast AWACS

Woensdagavond vond in Schinveld een bijeenkomst plaats over de plannen die het ministerie van VROM (volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu) heeft voor de basis van de AWACS vliegtuigen vlak over de grens bij Schinveld en Brunssum. Het ministerie denkt dat door aanpassingen te doen aan de vliegschema´s de geluidsoverlast voor de mensen in Schinveld en Brunssum zal afnemen. Op de bijeenkomst van vandaag zouden de inwoners worden geïnformeerd over de plannen.

Lees verder
21 oktober 2008

SP op werkbezoek bij kledingbank

Op maandag 13 oktober jl. brachten een aantal SP'ers een werkbezoek aan de Kledingbank Limburg. Onder leiding van SP – Statenlid Linda Haex, bezocht een delegatie van de SP- afdelingen Nederweert en Roermond het huidige uitgiftecentrum in Maasbracht en het nieuwe én te kleine onderkomen in Linne.

Lees verder
20 oktober 2008

SP vraagt aandacht voor geestelijke verzorging in zorginstellingen

Limburg heeft een aantal ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen waar geestelijke zorg wordt geboden. Een van de taken die deze instellingen uit dienen te voeren is het aanbieden van geestelijke zorg. Deze zorg wordt verricht door, aan het centrum verbonden, godsdienstige pastores. De bevolking van Limburg seculariseert steeds verder. Ontkerkelijking gaat door en meer dan de helft ziet een kerk niet meer van binnen tenzij voor een culturele activiteit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier