h

Nieuws uit 2004

12 november 2004

'SP: Salarisverhoging van Statenleden onaanvaardbaar'

Maastricht - Het is onaanvaardbaar dat in een tijd waarin iedereen pas op de plaats moet maken, een lobby aan de gang is voor verhoging van de salarissen van leden van Provinciale Staten, aldus
SP-Statenfractievoorzitter E.Bus vandaag tijdens de algemene beschouwingen bij de provinciale begroting voor 2005.
Het Limburgse provinciebestuur moet op basis van ambitie politiek bedrijven. Een beloning is daarvoor niet nodig.
Hooguit is een onkostenvergoeding op z'n plaats. Daarop wijst Bus z'n collega's in Provinciale Staten.

Lees verder
12 november 2004

Veel steun voor SP-plan biologische landbouw

De Limburgse SP-fractie in Provinciale Staten kreeg tijdens de begrotingsbehandeling veel steun voor haar rapport met de titel:
"Biologische landbouw: prijzenswaardig".
PvdA, D66, GroenLinks en Partij Nieuw Limburg deden mee en ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB zag het SP-plan wel zitten.

Lees verder
4 november 2004

SP: Nu met de Limburgse vuist op de Haagse tafel slaan

De Limburgse SP is blij, dat staatssecretaris Van Gennip de bezorgdheid van de partij deelt over het banenverlies in de provincie. Edwin Bus van de SP-Statenfractie roept het provinciebestuur op er zo snel mogelijk werk van te maken.

Lees verder
28 oktober 2004

SP en GroenLinks: "Floriade NOOIT, Sociale voorzieningen NU!"

"Floriade NOOIT, Sociale Voorzieningen NU!" was vandaag het motto van de Limburgse SP en GroenLinks. In Grubbenvorst werd vanochtend actie gevoerd tegen de komst van de omstreden tuinbouwtentoonstelling naar Venlo in 2012.
'Er kleven onverantwoorde risico's aan de Floriade,' aldus de actievoerders die pamfletten uitdeelden tijdens de presentatie van het zogenaamde 'Bidbook'.

Lees verder
27 oktober 2004

SP en GroenLinks protesteren tegen komst Floriade naar regio Venlo

Morgen presenteren de gemeenten Horst aan de Maas, Helden, Gennep, Venray en Venlo het Bidbook Floriade. Tegelijkertijd met die presentatie zijn Groen Links en SP present om uiting te geven aan de bezwaren tegen de komst van de Floriade. Daar waar de colleges van de vijf gemeenten vooral willen uitstralen dat de regio als één blok staat te springen om de Floriade, willen de twee partijen laten horen, dat er onverantwoorde risico's en andere bezwaren kleven aan deze onderneming.

Lees verder
20 oktober 2004

Vervangende werkgelegenheid noodzakelijk

Opgetogen gezichten, onlangs, in
Den Haag van Limburgse bestuurders. De regering Balkenende "denkt" ook aan Limburg als het om de toekomstige economische ontwikkeling van het zuiden gaat. Ondertussen dreigen enkele duizenden arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg te verdwijnen doordat bedrijven en instellingen het voor gezien houden of reorganiseren. "Voor al de mensen die hierdoor werkloos dreigen te worden moet er nu wat gebeuren", aldus SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit uit Heerlen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier