h

Nieuws uit 2004

10 oktober 2004

SP: Draagvlak en argumenten ontbreken

De statenfractie van de SP Limburg heeft tijdens de fractievergadering van afgelopen dinsdag definitief stelling genomen tegen het herindelingadvies Roermond - Swalmen. Eerder deze week adviseerde de SP afdeling regio Roermond de statenfractie al om niet in te stemmen met het herindelingvoorstel.

Lees verder
7 oktober 2004

SP: Sony moet subsidie teruggeven

De SP (Socialistische Partij) in Provinciale Staten wil dat de Provincie de 500.000 gulden
( 0,23 miljoen euro ) die Sony CCE in Heerlen als vestigingssubsidie heeft gekregen terugvordert. "Limburg is geen duiventil, waar bedrijven met forse Provinciale subsidie zich kunnen vestigen om vervolgens na enkele jaren zomaar te vertrekken" , aldus Statenlid Eijssen van de Socialistische Partij.

Lees verder
4 oktober 2004

'Den Haag, Laat Limburg niet stikken!'

Een van de sprekers tijdens de demonstratie op 30 september in Heerlen was SP-Kamerlid Jan de Wit. Hij ging met name in op de rampzalige ontwikkelingen rond de werkgelegenheid in Limburg, die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen rond de mijnsluitingen.

Lees verder
16 september 2004

SP wil duidelijkheid over waterputten

De Limburgse SP-fractie wil dat de provincie duidelijkheid geeft over tientallen beregeningsputten rondom de natuurgebieden Sarsven en De Banen bij Nederweert-Eind.

Lees verder
8 september 2004

Heerlen wint prijs voor 'Operatie Hartslag'

Jarenlang werd Heerlen geteisterd door zeer ernstige drugs- en overlast problemen. De concentratie daarvan bevond zich in het centrum van Heerlen. Er was een levendige en openlijke handel in met name harddrugs. Verslaafde dak- en thuislozen verbleven in tunnels, leegstaande panden, tussen struiken en in allerlei portieken. Bewoners van appartementen durfden 's avonds hun woning nauwelijks uit. De stad leek steeds meer ten onder te gaan aan haar problemen. Landelijk stond Heerlen bekend als "drugsstad".

Lees verder
25 juli 2004

Inbreng SP tijdens voorjaarsnota 2004

De volledige tekst van de inbreng van de SP tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2004

Lees verder

Pagina's

U bent hier