h

SP en GroenLinks: "Floriade NOOIT, Sociale voorzieningen NU!"

28 oktober 2004

SP en GroenLinks: "Floriade NOOIT, Sociale voorzieningen NU!"

"Floriade NOOIT, Sociale Voorzieningen NU!" was vandaag het motto van de Limburgse SP en GroenLinks. In Grubbenvorst werd vanochtend actie gevoerd tegen de komst van de omstreden tuinbouwtentoonstelling naar Venlo in 2012.
'Er kleven onverantwoorde risico's aan de Floriade,' aldus de actievoerders die pamfletten uitdeelden tijdens de presentatie van het zogenaamde 'Bidbook'.

Volgens GroenLinks en de SP gaat het bij de Floriade louter om een prestigeobject. De twee partijen wijzen erop dat eerdere ervaringen met de organisatie van de Floriade leren dat gemeenten geconfronteerd worden met forse verliezen, die de burgers vervolgens mogen opvangen. 'Juist om die reden hebben Rotterdam, Arnhem en de Drechtsteden onlangs afgehaakt in de Bidbookprocedure,' zegt Paul Geurts,
SP-raadslid in Horst aan de Maas: 'De vraag is of de positieve effecten op de economie, zoals de initiatiefnemers die inschatten, wel zo groot zijn. Volgens ons is het vooral het bedrijfsleven dat profiteert. Maar de bedrijven sponsoren maar 6,5 miljoen euro, terwijl de belastingbetaler 22,5 miljoen mag ophoesten. Feitelijk gaat het hier om gokken met gemeenschapsgeld. Ondertussen ligt voor de burgers de leefbaarheid en de sociale zekerheid onder vuur in verband met de landelijke bezuinigingen.' Het werkgelegenheidsargument dat woordvoerder van de Floriade-initiatiefnemers Frissen vanmorgen tijdens de persconferentie aanvoerde, is volgens Geurts een drogreden: 'Natuurlijk zijn wij erg voor het creëren van werkgelegenheid. Maar daar heb je de Floriade niet voor nodig, want alleen de grote jongens profiteren daarvan. Voor kleinschalige landbouwbedrijven die het momenteel ontzettend moeilijk hebben, heeft de Floriade totaal geen oog.'

Ondanks het feit, dat Venlo de enige overgebleven kandidaat voor de Floriade in 2012 is, hebben de tegenstanders de hoop nog niet opgegeven. In de gemeente Venlo zijn inmiddels twijfels gerezen over het prestigieuze project en onder meer de Limburgse Statenfracties van GroenLinks en SP zijn van plan de druk op te voeren. Op 8 december beslist de Tuinbouwraad definitief of Venlo de Floriade krijgt.

Foto's van de demonstratie

U bent hier