h

Landbouw

7 januari 2019

SP stelt vragen na berichten over dierenleed in Limburg

Foto: Animal Rights

Vanmorgen werden er in de media schokkende beelden én een interview over dieronvriendelijke toestanden in de pluimveehouderij in Nederland, waaronder twee pluimveehouderijen in Limburg.

Lees verder
17 november 2017

Investeer in de omschakeling naar een duurzame landbouw

Foto: Rens Spanjaard / flickr.com

Op vrijdag 17 november werd het Limburgse land- en tuinbouwbeleid besproken. Partijen hadden de kans om aan te geven wat zij graag in het beleid verwerkt zouden willen zien. Wat we als provincie wat de SP betreft niet moeten doen is investeren in schaalvergroting en lapmiddelen. Wat we wel moeten doen is investeren in het omschakelen naar een daadwerkelijk duurzame landbouw.

Lees verder
14 juni 2017

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling

Foto: SP

De SP fractie stelde vragen aan GS van Limburg over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat beleid aangepast dient te worden om de mestvervuiling daadwerkelijk terug te dringen. De antwoorden zijn teleurstellend maar toch ook weer hoopgevend.

Lees verder
5 april 2017

Vervuiling door mest moet worden aangepakt

Foto: Daniel Jolivet / flickr.com

Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het mestbeleid de bodem- en waterkwaliteit de afgelopen 10 jaar weinig heeft verbeterd. De huidige invulling van de Meststoffenwet voldoet niet. Vervuiling door mest moet worden aangepakt. De provincie heeft hierbij een belangrijke taak. Vandaar dat SP-Statenlid Peter Visser vragen heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
13 mei 2016

Meer aandacht voor biologische en duurzame landbouw dankzij SP

Foto: mvr

Afgelopen maandag verscheen er een alarmerend artikel op de voorpagina van De Limburger en Limburgs Dagblad. In een recent rapport van de Rabobank staat dat twee derde van de ruim 4300 boeren in Limburg binnen 20 jaar noodgedwongen gaat stoppen. Dat is zorgwekkend, niet alleen omdat het slecht is voor de boeren, maar ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in de Limburgse economie. Om de agrarische sector levensvatbaar en toekomstbestendig te maken heeft de SP in Provinciale Staten bij monde van Statenlid Yolanda Claessens met succes gepleit voor maatregelen voor boeren die willen omschakelen naar biologisch en duurzaam. 

Lees verder
21 juni 2012

SP wil eind aan stallensloopregeling

De SP in Provinciale Staten zal op vrijdag 22 juni in de Statenvergadering met een voorstel komen om Ruimte voor Ruimte, de stallensloopregeling van de provincie Limburg, te beëindigen. Aanleiding is het grote financiële risico dat de provincie Limburg loopt. Met Ruimte voor Ruimte wilde de provincie Limburg oude stallen op het platteland opruimen, dit zou worden betaald met de verkoop van exclusieve bouwkavels. De verkoop van deze kavels loop al jaren stroef en is inmiddels nagenoeg stilgevallen.

Lees verder
9 april 2012

SP: geen steun provincie voor bouw megastal Sevenum

In Sevenum is veel verzet tegen de plannen voor de bouw van een varkensstal voor bijna 16.000 dieren. Zowel de omwonenden als de gemeente Horst aan de Maas hebben zich uitgesproken tegen de bouw van de stal. Desondanks staat de provincie Limburg achter het nieuwe varkensbedrijf. De SP vindt deze steun opmerkelijk en heeft het provinciebestuur inmiddels om opheldering gevraagd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier