h

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling

14 juni 2017

Limburg moet meer doen aan terugdringen mestvervuiling

Foto: SP

De SP fractie stelde vragen aan GS van Limburg over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat beleid aangepast dient te worden om de mestvervuiling daadwerkelijk terug te dringen. De antwoorden zijn teleurstellend maar toch ook weer hoopgevend.

SP-Statenlid Peter Visser: ‘Ook de Limburgse trein tegen vervuiling komt heel langzaam in beweging en het is voor Provinciale Staten een zaak om deze trein in beweging te houden.’ In het PBL rapport staat dat met name Oost Brabant en Noord- en Midden-Limburg nog onvoldoende scoren als het gaat om het terugdringen van de mestvervuiling. Ook constateert het PBL dat er mogelijk mest illegaal uitgereden wordt omdat er meer mest geproduceerd wordt dan dat er officieel uitgereden wordt.

Peter Visser: ‘Het is jammer dat GS niet een actievere rol vervult in deze kwestie. Er wordt enerzijds te veel naar de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid gekeken en anderzijds maakt de provincie te weinig gebruik van haar eigen mogelijkheden om de vervuiling daadkrachtiger terug te dringen.’

De SP vraagt zich af of maatregelen als het verbeteren van de waterzuiveringsinstallaties om ons drinkwater op peil te houden niet het paard achter de wagen spannen is.  Je kunt beter de bron van de vervuiling krachtig aanpakken dan overal het water beter zuiveren. Neem daarbij de aantoonbare schade aan gezondheid, milieu en natuur en bereken wat dit onze samenleving allemaal extra kost dan kom je uit op een kostenplaatje waarbij het verdienmodel van de veeteelt eerder een verliesmodel is.

Peter Visser: ‘Gedeputeerde Staten van Brabant geven het goede voorbeeld met krachtige maatregelen. Wat Limburg wil is de grenzen sluiten voor Brabantse boeren die hierdoor de grens over willen komen. Juridisch niet houdbaar want als Brabantse boeren zich aan de (slappe) regels van Limburg houden kun je ze niet tegenhouden. Immers, het kan uitgelegd worden als ‘eigen boeren eerst’ en daar gaat geen rechter mee akkoord. De beste oplossing is natuurlijk de strenge regelgeving van Brabant overnemen.

Reactie toevoegen

U bent hier