h

Meer aandacht voor biologische en duurzame landbouw dankzij SP

13 mei 2016

Meer aandacht voor biologische en duurzame landbouw dankzij SP

Foto: mvr

Afgelopen maandag verscheen er een alarmerend artikel op de voorpagina van De Limburger en Limburgs Dagblad. In een recent rapport van de Rabobank staat dat twee derde van de ruim 4300 boeren in Limburg binnen 20 jaar noodgedwongen gaat stoppen. Dat is zorgwekkend, niet alleen omdat het slecht is voor de boeren, maar ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in de Limburgse economie. Om de agrarische sector levensvatbaar en toekomstbestendig te maken heeft de SP in Provinciale Staten bij monde van Statenlid Yolanda Claessens met succes gepleit voor maatregelen voor boeren die willen omschakelen naar biologisch en duurzaam. 

Doorgaan op de weg van schaalvergroting en meer dieren is wat de SP betreft een doodlopende weg, ook vanwege de risico’s voor mens en dier bij het uitbreken van ziektes. We kennen allemaal de voorbeelden uit het verleden van uitbraken van mond-en-klauwzeer, varkenspest, vogelgriep en de Q-koorts.
In het rapport van de Rabobank wordt aangegeven dat het huidige verdienmodel, deels gericht op bulkproductie tegen extreem lage kostprijs, de langste tijd heeft gehad. Dat sluit prima aan bij wat de meeste boeren zelf willen. Daarom is het goed te lezen dat de Rabobank de boeren wil ondersteunen en bereid is om 250.000 euro in een fonds te stoppen ter bevordering van innovaties en nieuwe verdienmodellen.

De SP heeft eerder al aangegeven dat er meer aandacht moet komen voor biologisch en duurzaam ondernemen. Temeer daar Nederland en in Nederland Limburg ver achterblijven als we kijken naar het percentage van de biologische landbouw in vergelijking met andere Europese landen. Daarom is het mooi dat Provinciale Staten een op initiatief van de SP ingediend voorstel die deze omslag kan bevorderen met een grote meerderheid heeft aangenomen.

‘De agrarische sector is van groot belang, niet alleen voor onze voedselvoorziening en economie, maar ook voor het beheer van ons landschap. Als we willen dat onze boeren een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen, moeten we er wel op zijn minst voor zorgen, zover als wij dat kunnen, dat zij een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Ook daar denken wij met ons voorstel een bijdrage aan te leveren’, aldus een tevreden SP-Statenlid Yolanda Claessens.  
 

Reactie toevoegen

U bent hier