h

Veel steun voor SP-plan biologische landbouw

12 november 2004

Veel steun voor SP-plan biologische landbouw

De Limburgse SP-fractie in Provinciale Staten kreeg tijdens de begrotingsbehandeling veel steun voor haar rapport met de titel:
"Biologische landbouw: prijzenswaardig".
PvdA, D66, GroenLinks en Partij Nieuw Limburg deden mee en ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB zag het SP-plan wel zitten.

Uiteindelijk haalde het plan het niet, omdat VVD en CDA (samen goed voor meer dan de helft van de zetels in Limburg) tegen stemden. Toch zijn de reacties vanuit alle partijen, college en LLTB voor de SP aanleiding om het thema biologische landbouw warm te houden bij de provincie.

Het rapport is een Vijfpuntenplan "voor tien procent biologisch in 2010". Het plan is erop gericht de biologische landbouw over zijn kritische groeipunt heen te helpen, zodat de sector op termijn kan uitgroeien tot een op eigen kracht concurrerende sector.

SP-Statenlid Rob Janssen wijst er op, dat het kabinet Balkenende II streeft naar tien procent biologisch landbouwareaal in 2010. "De Nederlandse landbouw staat op een kruispunt. In de zoektocht naar duurzame landbouw speelt de biologische sector een koploperfunctie. De bio-landbouw is een immers kraamkamer van innovaties," aldus Janssen.
Het rapport stelt onder meer vast, dat de biologische sector in Limburg weliswaar niet ontbreekt op de politieke agenda, maar dat Limburg toch achterblijft bij andere provincies. Janssen: "Het is vooral een prijsprobleem waaronder de biologische sector lijdt. Dit rapport draagt bij aan het oplossen van dat prijsprobleem, zonder beslag te leggen op meer openbare middelen en zonder de markt te onderwerpen aan overheidsbetutteling,"

het SP-rapport

U bent hier