h

'SP: Salarisverhoging van Statenleden onaanvaardbaar'

12 november 2004

'SP: Salarisverhoging van Statenleden onaanvaardbaar'

Maastricht - Het is onaanvaardbaar dat in een tijd waarin iedereen pas op de plaats moet maken, een lobby aan de gang is voor verhoging van de salarissen van leden van Provinciale Staten, aldus
SP-Statenfractievoorzitter E.Bus vandaag tijdens de algemene beschouwingen bij de provinciale begroting voor 2005.
Het Limburgse provinciebestuur moet op basis van ambitie politiek bedrijven. Een beloning is daarvoor niet nodig.
Hooguit is een onkostenvergoeding op z'n plaats. Daarop wijst Bus z'n collega's in Provinciale Staten.

Een werkgroep die alle provincies vertegenwoordigt, is op dit moment bezig met een enquête naar de werkdruk onder Statenleden in Nederland. Uit de opzet van die enquête blijkt dat de provinciebesturen van oordeel zijn dat de beloning van Statenleden achterblijft bij die van andere parttime volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden. Statenleden, die hun werk voor de provincie veelal naast hun eigenlijk beroep doen, krijgen nu per maand 1038,78 euro voor hun politieke activiteiten. Om dat bedrag te verhogen, is inmiddels een lobby gestart. Bus herinnert Provinciale Staten aan het feit dat deze krant twee jaar geleden aan het daglicht bracht dat tientallen oud-Statenleden in Limburg op oneigenlijke gronden wachtgeld krijgen uitgekeerd en dat daar nog steeds niets aan gedaan is.

Bron "De Limburger"

U bent hier