h

SP en GroenLinks protesteren tegen komst Floriade naar regio Venlo

27 oktober 2004

SP en GroenLinks protesteren tegen komst Floriade naar regio Venlo

Morgen presenteren de gemeenten Horst aan de Maas, Helden, Gennep, Venray en Venlo het Bidbook Floriade. Tegelijkertijd met die presentatie zijn Groen Links en SP present om uiting te geven aan de bezwaren tegen de komst van de Floriade. Daar waar de colleges van de vijf gemeenten vooral willen uitstralen dat de regio als één blok staat te springen om de Floriade, willen de twee partijen laten horen, dat er onverantwoorde risico's en andere bezwaren kleven aan deze onderneming.

Volgens Groen Links Helden en SP en de fracties van beide partijen in Provinciale Staten gaat het bij de Floriade louter om een prestigeobject, dat alleen voor de bestuurders "goed" is. Het binnen halen van zulk een prestigeobject is een typisch voorbeeld van een economische ontwikkeling die gericht is op de "economische winnaars" in plaats van op de burgers, die straks weer het gelag betalen. Ook de kleine boeren zullen van de Floriade weinig goeds kunnen verwachten. Als zij niet al vóór die tijd het loodje hebben gelegd, omdat de overheid juist deze categorie - zo lijkt het - allang heeft opgegeven ten faveure van de internationale concurrentie (dagelijks verdwijnen er zo'n elf boerenbedrijven!). En dat in een tijd dat vanuit de landelijke overheid toch al gemorreld wordt aan de sociale zekerheid van burgers. Ook de gemeenten bezuinigen op allerlei terreinen, terwijl voor de Floriade veel geld wordt uitgetrokken.

Daarom het motto van SP en Groen Links: "Floriade NOOIT, Sociale Voorzieningen NU!"
De twee partijen wijzen er op dat ervaringen met de organisatie van de Floriade elders leren dat gemeenten geconfronteerd worden met forse verliezen, die de burgers vervolgens mogen opvangen. Om die reden hebben onlangs Rotterdam, Arnhem en de Drechtsteden afgehaakt in de Bidbookprocedure.

Zij achten de risico's te groot! De vraag is of de positieve effecten op de economie, zoals de initiatiefnemers die inschatten, wel zo groot zijn. Volgens SP en Groen Links is het vooral het bedrijfsleven dat profiteert. Maar de bedrijven sponsoren maar 6,5 miljoen (volgens inschatting initiatiefnemers), terwijl de gemeenten/provincie (de burgers dus) 22,5 miljoen bijleggen. Feitelijk gaat het hier om "gokken" met gemeenschapsgeld. Ondertussen ligt de leefbaarheid onder vuur in verband met de bezuinigingen. Ook de effecten voor de werkgelegenheid vallen tegen: van de 3500 manjaren die de initiatiefnemers verwachten, komen er maximaal 800 (20%) terecht in Noord-Limburg, voor slechts een beperkte periode. De meeste werkgelegenheid concentreert zich vóór de start van de Floriade, bij het opbouwen en gereed maken van het terrein, over acht jaar (2012)! Terwijl juist nu banen nodig zijn en dus nu investeringen gewenst. Sowieso is de roep om werkgelegenheid in deze sector wat vreemd als je je realiseert dat steeds vaker - door de locale overheid gesteund - buitenlandse werknemers binnengehaald worden.

De initiatiefnemers verwachten (hopen?) dat er veel publiek naar de Floriade zal komen. Die verwachting wordt door Groen Links en SP sterk gerelativeerd. Het is überhaupt de vraag of de entreegelden betaalbaar zijn. De aantallen toeschouwers die de initiatiefnemers verwachten, zullen daarom - net als bij eerdere Floriades overigens - wéér tegenvallen en daarmee de verliezen groeien. Alles bij elkaar goede redenen om de Floriade niet te gaan organiseren en te stoppen. Rotterdam, Arnhem en de Drechtsteden hebben - volgens de bezwaarmakende partijen - het goede voorbeeld gegeven!

U bent hier