h

Nieuws uit 2008

14 november 2008

SP wil steun voor Sankt Ludwig

Ruim een maand geleden hebben SP en GroenLinks vragen gesteld over de toekomst van rijksmonument Sankt Ludwig. Aanleiding hiervoor was het besluit van minister Plasterk om Sankt Ludwig op de rijksmonumentenlijst te laten staan. GroenLinks en SP wilden van Gedeputeerde Staten (GS) weten of de provincie mee wil werken met het herstel van het voormalig klooster en hoe GS over de uitspraak van de minister denkt.

Lees verder
12 november 2008

SP stelt vragen rol provincie bij fusie Roda JC en Fortuna Sittard

Tijdens de nieuwjaarstoespraak 2008 van Limburgse Commissaris van de Koningin Leon Frissen sprak deze zich uit als voorstander voor de komst van een FC Limburg. Een vooruitziende blik of een gerichte aanpak ? De afgelopen week hebben we via de media kunnen vernemen dat er gesprekken plaatsvinden tussen Roda JC en Fortuna Sittard en dat de provincie Limburg hier nauw bij betrokken is.

Lees verder
11 november 2008

Heeft GS spijt van de keuze voor Edco in Roermond?

De SP in Provinciale Staten vraagt zich af of Gedeputeerde Staten inmiddels spijt heeft van haar keuze om EDCO op de Meer te willen vestigen. Het ziet er niet naar uit dat EDCO snel kan beginnen met de bouw in de Meer. Die snelle bouw was een belangrijk argument om EDCO op de Meer te vestigen.

Lees verder
10 november 2008

Snel nieuwe energieplannen

In de vergadering van provinciale staten op 7 november 2008 werd de energienota van de provincie besproken. In de energienota staan de plannen van de provincie op het gebied van duurzame energie. De SP vindt het belangrijk dat de provincie haar beleid rond energie verandert, maar doordat er voornamelijk op het bedrijfsleven wordt geleund is het erg onzeker of alle doelen worden behaald.

Lees verder
9 november 2008

Knokken voor een beter Limburg

Afgelopen vrijdag, tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP 11 voorstellen voor een beter Limburg ingediend. Helaas zijn alle voorstellen door de coalitie van CDA en PvdA afgewezen. "Dit college van Gedeputeerde Staten (GS) is bang voor nieuwe plannen." Aldus SP fractievoorzitter Thijs Coppus. "De SP zal door blijven knokken voor de Limburgse minima, beter openbaar vervoer, echte kansen voor de Limburgse boeren en het verbeteren van de Maaslijn."

Lees verder
7 november 2008

11 voorstellen voor een beter Limburg

De SP in de Provinciale Staten van Limburg wil de komende jaren fors investeren in gratis openbaar vervoer, een gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond, zelfstandige boerenbedrijven, Limburgse musea en de Limburgse natuur. Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten heeft de SP 11 voorstellen ingediend voor een beter Limburg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier