h

Nieuws uit 2008

19 oktober 2008

SP wil sociale gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Het platteland in Midden Limburg dreigt leeg te lopen en de sociale problematiek in de stad wordt steeds groter. Het is daarom goed dat de provincie initiatieven neemt om het gebied te ontwikkelen, maar de huidige plannen bieden geen oplossing voor de belangrijke sociale problemen. Het draait volgens de SP niet alleen om economische groei.

Lees verder
16 oktober 2008

Wandeling Sankt Ludwig

Op zondag 26 oktober wordt er weer gewandeld rond het voormalig klooster Sankt Ludwig. Het met sloop bedreigde klooster Sankt Ludwig is gelegen te Vlodrop Station, midden in het nationaal Natuurpark de Meinweg.

Lees verder
15 oktober 2008

Provinciale Staten niet naar Liverpool

Afgelopen maandag heeft het overleg van fractievoorzitters (presidium) besloten dat het geplande uitstapje van Provinciale Staten naar Liverpool niet doorgaat. De SP is hier blij mee.

Lees verder
14 oktober 2008

SP bezorgd over chemisch lek bij Solland Solar

Bij Solland Solar in Heerlen worden Fluorwaterstofzuur gebruikt bij de fabricage van zonnecellen. Op maandag 13 oktober rond 13:45 uur heeft zich rond het gebruik van de uiterst gevaarlijke stof een incident voorgedaan waarbij mogelijk fluorwaterstofgas is vrijgekomen.

Lees verder
13 oktober 2008

Snelle aanpak tekort fietsenstallingen Limburgse stations

Door het gebrek aan fietsen op het station van Venray staat het busperron regelmatig vol fietsen

De SP fractie in Provinciale Staten wil dat de provincie het voortouw neemt in de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen op diverse Limburgse stations. De afgelopen maanden heeft de SP Statenfractie samen met lokale SP afdelingen een inventarisatie bij een aantal treinstations gehouden. Hieruit blijkt dat bij een flink aantal treinstations structureel te weinig fietsenstallingen zijn. Het gaat hier om tekorten van tientallen tot honderden plaatsen voor fietsen.

Lees verder
12 oktober 2008

SP wil duidelijkheid over Limburgse beleggingen

Door de kredietcrisis zijn een groot aantal banken in problemen gekomen. Hierdoor kunnen spaarders in sommige gevallen niet meer bij hun geld komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt momenteel een inventarisatie van waar gemeenten en provincies gelden hebben uitstaan. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat een aantal Nederlandse gemeenten en mogelijk provincies geld hebben belegd in riskante fondsen of zelfs op IJslandse rekeningen hebben staan. Zo is inmiddels gebleken dat de provincie Zeeland 5 miljoen Euro had uitstaan bij de inmiddels failliete bankier Lehman Brothers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier