h

Horst aan de Maas maakt zich sterk voor station in Grubbenvorst

28 december 2008

Horst aan de Maas maakt zich sterk voor station in Grubbenvorst

Uit een enquête onder 110 Grubbenvorstenaren blijkt dat 73 procent behoefte heeft aan een treinstation.

De peiling werd georganiseerd door de SP fracties in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en van Provinciale Staten van Limburg. Het voorstel van de SP-fractie in Provinciale Staten is onderdeel van een breder plan om de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond (Maaslijn) op te waarderen.

De Grubbenvorstenaren werd gevraagd wat ze vinden van een station in Grubbenvorst, of ze denken van die voorziening gebruik te maken en op welke locatie dit station zou moeten komen.

Van de 110 deelnemers stond ruim 73 procent positief tegenover het idee dat in Grubbenvorst een treinstation wordt gerealiseerd. Van alle deelnemers gaf 65 procent ook daadwerkelijk gebruikt te gaan maken van het station.

De reacties in de gemeenteraad waren overwegend positief. De PvdA was van mening dat de resultaten van het onderzoek een extra stimulans moeten zijn voor het college om zich sterk te maken voor een station in Grubbenvorst. Het college van Burgemeester en Wethouders gaf aan dat ze zich sterk maakt voor de komst van een station in Grubbenvorst.

U bent hier