h

SP steunt burgerinitiatief boerenlandbouw

21 december 2008

SP steunt burgerinitiatief boerenlandbouw

Vrijdag 19 december hebben Provinciale Staten gesproken over het burgerinitiatief 'Boerenlandbouw'. Kern van het initiatief is dat de provincie regels op gaat stellen om de grootte van stallen en boerenbedrijven aan banden te leggen.

De SP was voorstander van het burgerinitiatief. SP Statenlid Peter Visser: "De steeds verdere schaalvergroting van de landbouw kost veel kleine boeren de kop. Daarnaast zijn de gevolgen voor het Limburgse landschap desastreus en zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg door de uitstoot van fijn stof en MRSA en dierziekten nog onduidelijk."

Er was geen meerderheid voor het burgerinitiatief, Peter Visser: "Het is opmerkelijk dat de PvdA niet instemde met het burgerinitiatief. De partij leek aanvankelijk grote bezwaren te hebben tegen de verdere opschaling van de landbouw, maar stemde tegen het burgerinitiatief. Volgens de PvdA is het een taak van gemeenten om megastallen te voorkomen, de provincie kan als het aan de PvdA dus niets doen. De SP is van mening dat de provincie zeker wel iets kan doen, getuige de provincie Groningen en Utrecht die megastallen af wijst Wij vinden het erg jammer dat de PvdA door de knieën is gegaan en het CDA is gevolgd in de provinciale kruistocht voor schaalvergroting van de landbouw. Dit burgerinitiatief was een uitgelezen kans om de ongeremde groei van de landbouw te beteugelen, de PvdA heeft hier blijkbaar geen behoefte aan."

De SP blijft achter de uitgangspunten van het burgerinitiatief staan. Peter Visser: "De komende tijd zal de SP een aantal voorstellen doen om de kleinere boeren te ondersteunen om te investeren in hun bedrijf. Want niet de veefabrieken, maar de boerenbedrijven hebben de toekomst."

U bent hier