h

Steun voor starters met een laag inkomen

23 december 2008

Steun voor starters met een laag inkomen

Het provinciebestuur en de Limburgse gemeenten willen starters op de woningmarkt met een laag inkomen een jaar langer ondersteunen door hen voor de eerste drie jaar een renteloze lening te verschaffen. De SP fractie ondersteunt dit voorstel maar heeft Gedeputeerde Staten (GS) expliciet gevraagd om meer maatregelen voor woningbezitters én huurders.

SP Statenlid Peter Visser: "Gedeputeerde Staten kunnen met enige dwang woningcorporaties bewegen om energiemaatregelen te ondernemen bij huurwoningen zonder de huur te verhogen. Een zonneboiler kan een gezin mogelijk een paar honderd euro per jaar besparen en op deze wijze het inkomen verbeteren. Daarnaast levert het massaal plaatsen van zonneboilers werkgelegenheid op en kan het de klimaatdoelstellingen dichter bij brengen vanwege minder uitstoot van broeikasgassen. Het mes snijdt dan van drie kanten."

Woningcorporaties zitten doorgaans goed bij kas, kunnen zelfs nog een beroep doen op subsidies en als het dan nog niet zou lukken dan zou de provincie eventueel kunnen investeren. Helaas wilde gedeputeerde Lebens niet verder gaan dan nogmaals energiebezuinigingen onder de aandacht van woningcorporaties te brengen.

De SP fractie had gehoopt op een actievere rol van de provincie.

U bent hier