h

SP wil zorgvuldig beleid rond transformatie Encigebied

22 december 2008

SP wil zorgvuldig beleid rond transformatie Encigebied

De SP fractie in de Limburgse staten is van mening dat niet de tijd maar de kwaliteit de belangrijkste rol moet spelen bij het sluiten van de cementfabriek van de Enci en haar groeve. Overheden hebben te lang gewacht met beleid voor deze problematiek. Enci en actiegroepen zijn daardoor te lang in het ongewisse gelaten.

SP Statenlid Peter Visser: "Er moet zo snel mogelijk duidelijk worden wat we willen in dit gebied. Inspraak van burgers is daarbij essentieel. Of de afgravingen stoppen op 2014 of op 2018 is niet het belangrijkste. Wel moet GS de, eerder aangenomen, motie van de staten uitvoeren en dat betekent: sluiten op 2015. Daarna kan de Enci ingezet worden voor de herinrichting van het gebied zoals dat einde 2009 duidelijk wordt en hierbij zal nog voldoende mergel beschikbaar zijn om de fabriek draaiende te houden en de werknemers aan het werk te houden. Een voorwaarde is wel, dat de Enci al vanaf 2010 rekening houdt met de transformatie van het gebied volgens de nieuwe plannen. Op deze wijze kan iedereen tevreden zijn."

De SP is van mening dat de oven, waarin onder andere rioolslib verbrand wordt, erg milieuvervuilend is en te kort bij bewoning ligt. Giftige stoffen gaan deels de lucht in en voor het andere deel komen ze in de cement. Bij de verwerking hiervan, denk bijvoorbeeld aan het boren van gaten bij bouwen en verbouwen, ademen mensen het vervuilde stof in. "Als het aan de SP ligt dan komt er snel een plan voor de oven." Aldus Peter Visser.

U bent hier