h

SP blij met overgangsregeling voor maatschappelijke organisaties

24 december 2008

SP blij met overgangsregeling voor maatschappelijke organisaties

Dinsdag 23 december vond een extra vergadering van de commissie sociaal domein plaats. Aanleiding voor deze vergadering was de onrust onder maatschappelijke organisaties zoals Jong Nederland en de Katholieke Bond van Ouderen (Kbo) over de subsidies voor 2009. Hierop hebben SP, VVD en GroenLinks een extra commissievergadering bijeen geroepen. Tijdens deze commissievergadering stemden alle partijen voor een overgangsregeling.

SP Statenlid Daan Prevoo: "Uit een brief die PvdA Gedeputeerde Wolfs aan de Maatschappelijke organisaties heeft gestuurd, blijkt dat het budget voor 2009 veel te krap is. Daaom heeft Wolfs besloten de om subsidiecriteria voor 2009 los te laten en het beschikbare budget volgens een onevenredige en vooral onbekende verdeelsleutel te verdelen. In de nieuwe toekenningen krijgen 8 maatschappelijke organisaties voor het eerst subsidie en worden 22 gesubsidieerde organisaties flink gekort. Niet alleen de kortingen zijn zorgwekkend, de hele procedure is allerminst zorgvuldig uitgevoerd. Hierdoor kan een groot aantal organisaties de personele en financiële verplichtingen per 1 januari niet nakomen waardoor ontslagen en zelfs faillissement dreigt."

Voor de SP is er maar een oplossing, en dat is dat er voor het komende jaar 2009 een overgangsregeling komt waarbij de subsidiebijdragen voor de maatschappelijke organisaties die in de nieuwe systematiek er op achteruitgegaan zijn, op het niveau van 2008 worden aangevuld. In de tussentijd kan samen met de maatschappelijke organisaties overleg plaatsvinden om te kijken hoe het nieuwe beleid wel uitvoerbaar is.

Daan Prevoo: "Gedeputeerde Wolfs en de coalitiepartijen hebben er een puinhoop van gemaakt. Al tijdens de bespreking van de nieuwe subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties heeft de SP gewaarschuwd voor deze situatie, het budget was immers veel te krap. Dat de gedeputeerde pas in december de organisaties hiervan op de hoogte stelt is echt schandalig."

Tijdens de commissievergadering stemde alle partijen voor een overgangsregeling voor 2009. Daan Prevoo: "Dit betekent dat de maatschappelijke organisaties komend jaar hetzelfde bedrag ontvangen als dit jaar. De komende maanden moet er snel een fatsoenlijke discussie komen over de subsidieregeling en de bijbehorende budgetten."

U bent hier