h

SP eist meer geld voor de jeugdzorg

18 november 2005

SP eist meer geld voor de jeugdzorg

Tijdens de afgelopen statenvergadering heeft de SP hard uitgehaald naar de andere partijen vanwege de toenemende wachtlijsten binnen de jeugdzorg. "Er wordt nu te veel gepraat en te veel onderzocht, het is nu tijd om iets aan de wachtlijstproblemen te gaan doen. Van jeugdzorginstellingen wordt verwacht dat zij doelmatiger gaan werken om meer kinderen te helpen. Aan de andere kant neemt de vraag naar jeugdzorg toe. Een werkelijk absurde situatie! De rek is er volgens de SP nu echt uit! Er moet meer geld naar de Jeugdzorg om grote problemen in de toekomst te voorkomen" aldus SP-Statenlid Félix van Ballegooij.

Het betoog van Van Ballegooij

Voorzitter,

Ik houd het kort en eenvoudig en objectief. Jeugdzorg is iets dat niet gebonden is aan een politieke kleur. Jeugdzorg is iets dat eenieder hier aan het hart gaat.

Voorzitter, ik constateer:

• Een toename van de jeugdzorgvraag van ruim 10%;
• Dat jeugdzorgorganisaties die in het grootste reorganisatieproces uit de geschiedenis zitten
(waarbij residentiele plaatsten naar pleegzorg plaatsen omgebogen dienen te worden);
• Dat er tekorten bestaan in de begrotingen van de jeugdzorginstellingen;
• Dat 500 jongeren wachten op jeugdzorg of indicering voor jeugdzorg;
• Dat de rijksoverheid bij de definitieve inwerkingtreding van de wet op de jeugdzorg per één januari 2006 uitgaat van de omvang van de financiële middeleninzet in het komende jaar
• Dat de huidige toename van financiële problemen binnen gezinnen veelal leidt tot een cumulatie van sociale problematiek;
• Dat het recht op jeugdzorg dat op dit moment niet waargemaakt kan worden
• Dat medewerkers van jeugdzorginstellingen piëteit kinderen mee naar huis nemen omdat er onvoldoende geld voor plaatsing is;
• Dat de jeugdzorginstellingen hun uiterste best doen om doelmatiger te werken;
• Dat de jeugdzorg voor kinderen van 0-4 jaar die pas op langere termijn effectief kan worden;
• De vereiste cultuurverandering en de ondersteuning hiervan door gebrek aan middelen verdwijnt. Hierbij doel ik op de financiering van het project 'op pad met een andere instelling'.
• Dat de grootse verandering in beleid, van residentiele zorg naar pleegzorg vertraging oploopt door wachtlijsten;
• Dat medewerkers van bureau Jeugdzorg door wachtlijsten niet meer in staat zijn vraaggestuurd te werken;
• Dat het wachten op jeugdzorg veelal leidt tot een verdere cumulatie van problematiek;
• Dat het wachten op jeugdzorg in de toekomst enkel meer sociale problematiek met zich meebrengt.

Voorzitter en Statenleden, wie kan dit veranderen? Gedeputeerde Staten? Nee, dat zijn wij, Provinciale Staten!
Wij beschikken als enige over de mogelijkheid om onze Gedeputeerde Wolfs haar werk goed te laten doen.
Dat haar de eergenoemde punten haar aan het hart gaan blijkt uit haar uitvoerige reactie op deze punten tijdens de afgelopen vergadering. Ik kan me dan ook onmogelijk voorstellen, deze gedeputeerde kennende, dat zij te deze analyse niet onderschrijft.

Voorzitter, wat is er nodig? Dat is vrij simpel, er is extra geld nodig. De vraag is niet óf er geld nodig is, de vraag is hoeveel geld er nodig is. Het verwachte miljoen extra van de rijksoverheid zal misschien ietwat helpen. Echter de verwachting dat de rest van de genoemde problemen zich oplossen door doelmatiger werken, zoals de VVD, PvdA en CDA verwachten, is voor de SP een motie van wantrouwen aan het adres van de medewerkers in de jeugdzorg. Daarnaast legt die verwachting een onverantwoord zware druk op de instellingen waardoor de kwaliteit binnen de jeugdzorg gevaar kan lopen. De instellingen en hun medewerkers doen namelijk op dit moment namelijk al hun uiterste best om zo veel mogelijk kinderen te helpen.

Het op dit moment niet extra investeren in Jeugdzorg op dit moment is niet alleen mensonwaardig maar bovenal dom met het oog op de nieuwe financieringsmethodiek. Hoe minder we nu uitgeven aan jeugdzorg, hoe minder we straks ontvangen van de rijksoverheid.

Op dit moment blijven we steken in een vacuüm van praten en onderzoeken. Daarmee zijn kinderen op dit moment niet gebaat. Wanneer de wachtlijstproblematiek opgelost kan worden door meer doelmatigheid binnen de instellingen is dat een zaak tussen de provincie en de instellingen. Kinderen mogen nooit de dupe worden van het spanningsveld tussen provincie en instellingen.

Voorzitter, het is vandaag tijd voor niet lullen maar poetsen!

Ik daag de Staten uit hun verantwoordelijkheid te nemen en de intentie uit spreken dat wij niet te beroerd zijn extra middelen vrij te maken voor de problemen in de jeugdzorg. Het argument, dat in de vorige commissievergadering door het CDA, de VVD, en de PvdA gebruikt werd, dat het te prematuur is om deze intentie uit te spreken is geen deugdelijk argument.
De jeugdzorg heeft ons nu nodig.

Voorzitter, de Fractie van de SP is in ieder geval zondermeer bereid de gedeputeerde de middelen te geven om haar, haar werk, goed te laten doen. Voor ons moet het bespreekbaar zijn de TOTALE wachtlijstproblematiek te tackelen. Niet enkel de crisisopvang en de pleegzorg. De motie van GroenLinks gaat wat de SP wat dat betreft absoluut niet ver genoeg maar het is een duidelijke stap in de goede richting. Ik verwacht in de tweede termijn een duidelijke reactie van de andere partijen, met name de VVD en het CDA, over de bereidheid extra middelen vrij te maken.

U bent hier