h

Zorg

19 november 2020

Behoud Huisartsenpost Venray

Met een zeer ruime meerderheid (37-8) is onze motie voor het behoud van de huisartsenpost in Venray aangenomen. Gedeputeerde Housmans (PVV) ontraadt de motie, maar zal nu toch in gesprek moeten met de huisartsen in de regio om te bespreken hoe de huisartsenzorg s'avonds, 's nachts en in de weekeinden bereikbaar te houden. 

Lees verder

Limburgs Parlement tegen sluiting huisartsenpost Venray

Het Limburgs Parlement heeft zich uitgesproken tegen de sluiting van de huisartsenpost (HAP) in Venray.

Een zeer ruime meerderheid stemde voor een motie van SP-statenlid Yolanda Claessens waarin fel stelling wordt genomen tegen de sluiting op 1 april volgend jaar. Alleen de PVV en één lid van Forum voor Democratie stemden tegen.

Lees verder

Provinciale Staten: ‘Huisartsenpost Venray moet blijven’

Het provinciebestuur gaat bij huisartsenvereniging Cohesie aandringen op het openhouden van de spoedpost in Venray.
Dit gebeurt naar aanleiding van een motie van de SP die maandagavond is aangenomen. Met de sluiting van de huisartsenpost die dit voorjaar gepland staat, verschraalt de zorg in Noord-Limburg, waarschuwt de SP. Ook vreest de partij dat mensen hulp gaan uitstellen of mijden als de post minder goed toegankelijk wordt.

Openbaar vervoer

Lees verder

Limburgs Parlement wil vaart achter uitbetalen zorgbonus

Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement wil dat het provinciebestuur er bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) op aandringt dat de zorgbonus zo spoedig mogelijk wordt uitbetaald. In ieder geval voor het einde van het jaar.

Een motie van SP en Forum voor Democratie daarover werd aangenomen, met alleen de stemmen van VVD en D66 tegen.

Lees verder
7 oktober 2020

Statenvragen over behoud acute zorg in Weert

Foto: SJG Weert / sjgweert.nl

De zorgen over het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis in Weert, zijn aanleiding voor vragen aan het provinciebestuur om zich in te zetten voor het behoud van de Eerste Hulp.

Lees verder
6 september 2019

SP wil dat Rechtshulp voor minderjarigen Gratis en Toegankelijk blijft !

Foto: onbekend / internet
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg (hierna afgekort met KJRW) is een organisatie die op een laagdrempelige wijze juridische informatie en advies aan minderjarigen biedt bijvoorbeeld bij echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten, consumentenzaken, waarbij de minderjarige behoefte heeft aan onafhankelijk juridische informatie, advies en eventueel rechtshulp.
Lees verder
16 maart 2019

Geld voor zorg moet naar zorg, niet naar banken

Foto: René Gademann / flickr.com

“Hoezo, er is nog geen winstuitkering in de zorg? We betalen 26 miljoen per jaar aan de banken.” Zei David Jongen, directeur van het Zuyderland recent in de raadszaal van Heerlen.  

Lees verder
14 november 2014

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

Provinciale Staten in Limburg stemden vandaag in meerderheid in met een voorstel van de SP om de gemeenten te steunen bij de uitvoering van haar nieuwe taken. Tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’ op 14 november 2014 deed de SP het voorstel om gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en de uitvoering van de WMO.

Lees verder
19 mei 2014

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

Lees verder
13 februari 2014

SP wil uitleg over sluiting spoedeisende hulp

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur om uitleg gevraagd over de aangekondigde sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp in de ziekenhuizen van Sittard-Geleen (Orbis) en Weert (St. Jans Gasthuis). Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben waarschijnlijk al een akkoord met beide directies gesloten om deze afdelingen te sluiten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier