h

Zorg

14 november 2014

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

Provinciale Staten in Limburg stemden vandaag in meerderheid in met een voorstel van de SP om de gemeenten te steunen bij de uitvoering van haar nieuwe taken. Tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’ op 14 november 2014 deed de SP het voorstel om gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en de uitvoering van de WMO.

Lees verder

Daan Prevoo: 'vrijwilligers verdringen professionals'

Foto: Marleen van Rijnsbergen
(Bron: L1) Tientallen thuiszorg-medewerkers hebben maandavond actie gevoerd in Geleen.

Lees verder
19 mei 2014

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

Lees verder
13 februari 2014

SP wil uitleg over sluiting spoedeisende hulp

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur om uitleg gevraagd over de aangekondigde sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp in de ziekenhuizen van Sittard-Geleen (Orbis) en Weert (St. Jans Gasthuis). Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben waarschijnlijk al een akkoord met beide directies gesloten om deze afdelingen te sluiten.

Lees verder
11 februari 2014

SP voorstel provinciaal vangnet zorgsector overgenomen

Het eerder aangekondigde voorstel van de SP voor een provinciaal vangnet voor de zorgsector is tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari overgenomen door het provinciebestuur. De provincie kan nu als een speer aan de slag om hieraan te werken.

Lees verder
6 februari 2014

SP wil provinciaal vangnet voor zorgsector

Naar aanleiding van de enorme ontslaggolf in de zorg dient de Statenfractie van de SP tijdens de Statenvergadering van vrijdag 7 februari een motie in waarin zij het provinciebestuur oproept om crisismaatregelen voor de zorg te treffen, vergelijkbaar met de provinciale crisismaatregel voor de bouwsector.

Lees verder
1 juli 2013

Schrappen verloskundige zorg Orbis onacceptabel

De Limburgse Statenfractie van de SP is fel gekant tegen de sluiting van de 24-uurs verloskundige zorg in het Orbis-ziekenhuis. De aangekondigde sluiting is een onacceptabele verschraling van het zorgaanbod in de Westelijke Mijnstreek en zal leiden tot onnodige gevaarlijke situaties voor moeders en kinderen.

Lees verder
31 oktober 2012

SP: miljoenen extra voor Limburgse jeugdzorg

De SP wil dat er jaarlijks miljoenen extra in de Limburgse jeugdzorg worden gestoken. Aanstaande vrijdag, tijdens de behandeling voor de plannen van de provincie voor komend jaar, zal de SP met een voorstel hiervoor komen. “Terwijl er een half miljard euro wordt gestoken in een nieuwe weg door Zuid-Limburg, is er zogenaamd geen geld om de meest kwetsbare kinderen meteen te helpen. Dit is van de zotte.” Aldus SP Statenlid Thijs Coppus.

Lees verder
9 oktober 2012

Provincie moet op de bres voor toekomst Limburgse zorg

De SP maakt zich zorgen om het groeiend tekort aan stageplaatsen binnen de zorg in Limburg. “Het opleiden van goede medewerkers in de zorg is in een vergrijzende provincie als Limburg dringend noodzakelijk! Daarbij moeten alle betrokken partijen -onderwijs, zorginstellingen én Provincie- de krachten bundelen. Tekorten aan stageplaatsen mogen hierbij geen roet in het eten gooien: het opdoen van praktijkervaring in praktijkstage's is voor studenten immers een must!” aldus SP Statenlid Marleen van Rijnsbergen.

Lees verder
23 juni 2012

Snel noodfonds jeugdzorg

In 2010 besloot het kabinet Rutte om flink te gaan bezuinigen op de Limburgse jeugdzorg. Jaarlijks wordt er zeven miljoen euro op de jeugdzorg in Limburg bezuinigd. Het voormalige provinciebestuur van CDA, PVV en VVD weigerde om deze bezuiniging te compenseren, ook niet toen bleek dat de wachtlijsten toenamen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier