h

SP wil dat Rechtshulp voor minderjarigen Gratis en Toegankelijk blijft !

6 september 2019

SP wil dat Rechtshulp voor minderjarigen Gratis en Toegankelijk blijft !

Foto: onbekend / internet
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg (hierna afgekort met KJRW) is een organisatie die op een laagdrempelige wijze juridische informatie en advies aan minderjarigen biedt bijvoorbeeld bij echtscheidingen, arbeidsovereenkomsten, consumentenzaken, waarbij de minderjarige behoefte heeft aan onafhankelijk juridische informatie, advies en eventueel rechtshulp.
 
Als deze rechtswinkel voor jongeren dit werk voort willen zetten, zijn ze afhankelijk van een structurele financiële ondersteuning.  
Door de financiële crisis van de afgelopen jaren is alle ondersteuning die zij steeds mochten ontvangen geheel gestopt. 
De SP vindt dat dit echt niet kan en stelt hierover dan ook vragen aan het College in het Gouvernement.
 
“Volwassenen kunnen op diverse manieren aan juridische informatie en advies komen. Voor minderjarigen is dat echter anders, ze zijn vaak afhankelijk van volwassenen om aan informatie over hun rechtspositie te komen. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een onafhankelijke laagdrempelige organisatie waar minderjarigen zelfstandig naartoe kunnen voor juridische informatie en advies.” Aldus Yolanda Cleassens Statenlid van de SP in Limburg.
 
Dit zijn de vragen die gesteld zijn aan het College;
 
De SP vindt de KJRW een onmisbare schakel in de jeugdhulp. Daarom stelden wij de volgende vragen:
1. Is het College het met de SP eens over het belang van het voortbestaan van de KJRW?
2. Zo ja, is het College bereid om in gesprek te gaan met de KJRW om te bekijken hoe het voortbestaan van deze organisatie kan worden geborgd?
3. Is het College bereid om aan de commissie terug te koppelen wat het resultaat van dit gesprek is?
 
In de commissievergadring zijn de vragen gesteld en de Gedeputeerde heeft beloofd in gesprek te gaan met KRJW en te onderzoeken wat er aan de hand is. We houden als SP-Fractie in Limburg, uiteraard in de gaten wat de resultaten hiervan zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier