h

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

19 mei 2014

Ontslagtruc zorg onaanvaardbaar

De SP in Provinciale Staten Limburg vindt het onaanvaardbaar dat steeds meer werknemers ontslagen worden en vervolgens voor een korte tijd en minder loon weer in dienst worden genomen. De SP wil dat de provincie, die deel uitmaakt van het netwerk Regionale Overleg Arbeidsmarktbeleid, onderzoekt en rapporteert welke organisaties op deze wijze handelen. Als het aan de SP ligt worden met door de overheid gesubsidieerde organisaties keiharde afspraken gemaakt over het duurzaam behoud van banen. De SP roept het provinciebestuur op nu actie te ondernemen.

In diverse sectoren waaronder de zorg worden steeds meer mensen ontslagen ten gevolge van de bezuinigingen en aankomende decentralisaties. Ontslagen medewerkers worden in grote getale gevraagd worden om weer bij hun voormalige werknemer aan de slag te gaan. Dit veelal als vakantiekracht en tegen een lager loon, zo bevestigen ook de vakbonden. “Het is ontoelaatbaar dat in navolging van een soortgelijke werkwijze bij o.a. Post.nl en de thuiszorg steeds meer bedrijven en organisaties het een correcte gang van zaken vinden om te kunnen bezuinigen op kosten door hun personeel via een 'ontslagtruc' minder te gaan betalen. Daarnaast worden constructies met kortlopende contracten en 'vakantiecontracten' gebruikt om geen langlopende arbeidsverbanden aan te gaan. Deze handelswijze doet afbraak aan het vertrouwen en de verworven rechten van werknemers. De SP is ervan overtuigd dat ook de kwaliteit van zorg en diensten hieronder zal lijden”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo

De provincie zit aan diverse overlegtafels inzake de Limburgse arbeidsmarkt waaraan gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties deelnemen. De SP verwacht dan ook dat het provinciebestuur op korte termijn in kaart brengt hoeveel organisaties deze handelswijze toepassen en wat de gevolgen zijn voor de werknemers, de Limburgse arbeidsmarkt en de gemeenten.

U bent hier