h

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

14 november 2014

Provinciale Staten stemmen in met voorstel SP om gemeenten te steunen

Provinciale Staten in Limburg stemden vandaag in meerderheid in met een voorstel van de SP om de gemeenten te steunen bij de uitvoering van haar nieuwe taken. Tijdens het zogenoemde ‘verantwoordingsdebat’ op 14 november 2014 deed de SP het voorstel om gemeenten te helpen bij het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg en de uitvoering van de WMO.

De gemeenten moeten al heel veel bezuinigen. Daar bovenop moeten ze nieuwe taken uitvoeren voor minder geld. De provincie voelde zich hier niet verantwoordelijk voor. De SP heeft echter de koers kunnen veranderen. De SP vindt dat de provincie medeverantwoordelijk is voor het welzijn van de Limburgers en zich daarom solidair moet opstellen.

“Wat de provincie kan en in de ogen van de SP moet doen is de gemeenten steunen bij het oplossen van de problemen die elke Limburger ervaart. Stel u eens voor dat we het geld dat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd zouden delen met de 33 Limburgse gemeenten. Dan zou dat gemiddeld zo’n 4 miljoen euro per gemeente zijn. Daarmee zouden veel gemeenten niet hoeven te bezuinigen op voorzieningen als zwembaden, bibliotheken en verenigingen en krijgen de mensen wel de zorg die nodig is”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo. Opvallend was dat zowel het CDA en de VVD tegen het voorstel stemden. “Deze partijen zijn niet zo bezorgd over de gevolgen van de bezuinigingen. Van de VVD mag je dat verwachten, die partij is voor vrije marktwerking en als mensen het niet kunnen betalen is dat pech. Het CDA heeft blijkbaar niet zoveel oog voor de zorgen en angst onder de mensen en vindt het uitsluitend een taak van de gemeenten zelf”, aldus Prevoo.

U bent hier