h

Unanieme steun voor SP-voorstel 'toezicht kwaliteit Jeugdzorg'

11 november 2005

Unanieme steun voor SP-voorstel 'toezicht kwaliteit Jeugdzorg'

Een van de grootste beleidsterreinen van de provincie is het uitvoeren van de Wet op de Jeugdzorg. Deze wet zorgt ervoor dat kinderen met opgroeiproblemen (bijv. in de thuissituatie) geholpen worden. De provincie subsidieert in dit kader Bureau Jeugdzorg en de Limburgse jeugdzorgaanbieders.
De SP is echter van mening dat de provincie onvoldoende toe ziet op de kwaliteit van de jeugdzorg. Dat is vreemd want heel veel kinderen hebben met deze vorm van zorg te maken.

De enige instelling die de kwaliteit van de jeugdzorg op dit moment volgt, is de Landelijke Inspectiedienst Jeugdzorg.
Deze inspectiedienst is echter qua personele bezetting te beperkt uitgerust en kan maar een paar Limburgse zorgdossiers op jaarbasis controleren. Toen de inspectiedienst dit onlangs onaangekondigd deed, kwam deze nogal wat fouten tegen bij de Limburgse zorgaanbieders. Dit was reden voor de SP om in de afgelopen statenvergadering een voorstel in te dienen voor de invoering een provinciale inspectie. (binnen de wettelijke mogelijkheden) Dit voorstel werd door de staten unaniem overgenomen en wordt nu verder uitgewerkt in de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur.

"Dit is een grote overwinning voor de SP. Al vaker hebben we onze bedenkingen uitgesproken ten aanzien van het toezicht op de kwaliteit binnen de Jeugdzorg. Het is goed dat andere partijen nu ook inzien dat we het toezicht naar ons toe mogen trekken. Natuurlijk moet je ook vertrouwen hebben in de mensen die de zorg uiteindelijk verlenen. Dat kan niet anders en dat heeft de SP zeer zeker. Ondanks dat ben je het kinderen verschuldigd om te kijken of er ook altijd goede zorg verleend wordt. De provincie ziet nu eigenlijk alleen maar toe op aantallen en doorlooptijden en dat is zeker niet genoeg.
Je zou kunnen zeggen dat we nu voor zorg betalen maar vervolgens niet nagaan of die zorg ook is wat we ervan verwachten" aldus SP-statenlid Felix van Ballegooij.

U bent hier