h

SP blij met motie onderzoek luchtkwaliteit varianten A74

12 december 2005

SP blij met motie onderzoek luchtkwaliteit varianten A74

Maandag 12 december diende D66 Tweede-Kamerlid Boris Van der Ham tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een motie in die verkeersminister Peijs oproept de effecten op de luchtkwaliteit met de aanleg van de A74 te meten.

Hierbij gaat zowel om het voorkeurstracé de zogenaamde Plateauvariant, als de Klagenfürtvariant. Deze motie behaalde gisteren een meerderheid in de Tweede-Kamer. Alleen CDA en VVD stemden tegen.

Met name de samenloop van twee snelwegen (A73+A74), zoals voorgesteld via de Plateauvariant blijkt voor procedurele problemen te zorgen. De minister heeft nog steeds geen definitief Tracébesluit genomen, omdat het aantal weggebruikers in de toekomst van deze snelwegcombinatie steeds naar boven bijgesteld wordt. In 2001 toen er in de Venlose politiek met een krappe meerderheid vóór de Plateauvariant werd gekozen sprak Rijkswaterstaat over maximaal 85.000 voertuigen per etmaal. Inmiddels staat de teller op 129.000 voertuigen. Dit zonder een einde in zicht!

Het mag duidelijk zijn dat onze partij erg blij is met de aangenomen motie. Dit geeft de duizenden gedupeerden misschien ook weer een beetje vertrouwen in de politiek.

De motie van D66-kamerlid Boris van der Ham

U bent hier