h

Verkeer

20 januari 2015

SP wil onderzoek naar verkeersveiligheid A2 en A73

De SP Statenfractie wil dat de provincie op korte termijn onderzoek doet naar de verkeersveiligheid op de A2 en de A73. Aanleiding is de enorme verkeerschaos op donderdag 14 januari. “Ogenschijnlijk is er toename van het aantal ongevallen met vrachtverkeer, waardoor niet alleen slachtoffers zijn te betreuren, maar ook het verkeer in grote delen van Limburg wordt lamgelegd. Ondanks een goede wegverbinding blijft Limburg kwetsbaar op dat gebied. Het belang van goed openbaar vervoer per spoor, waarmee heel Limburg bereikbaar is, wordt daarmee weer eens benadrukt. In de ogen van de SP moet het onderzoek leiden tot verbetering van de veiligheid, doorstroom en de mobiliteit van de Limburgers”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo.

Lees verder
9 februari 2014

N280 Baexem: PS kiezen voor variant 3

Op 7 februari stemden Provinciale Staten van Limburg over twee varianten voor de opwaardering van de N280 bij Baexem. De spanningen liepen op, omdat de keuze zelfs de coalitiepartijen had verdeeld. Uiteindelijk koos een meerderheid voor variant 3.

Lees verder
13 september 2013

Randweg Baexem moet oplossing zijn, geen probleem

Provinciale Staten hebben gekozen voor opwaardering van de N280 in plaats van andere varianten. Bij die opwaardering hoort het aanpakken van een aantal knelpunten. Een van die knelpunten ligt in Baexem, waar de provinciale weg nu dwars door het dorp loopt. Bij alle varianten die voorliggen is er in meer of mindere mate sprake van een randweg.

Lees verder
7 december 2011

Vragen over verkoop Limburgs openbaar vervoer

Het Franse bedrijf Veolia doet de Limburgse dochteronderneming in de verkoop. Om de enorme schulden weg te werken worden een aantal Europese vervoersbedrijven van Veolia verkocht. Veolia verzorgt het busvervoer in heel Limburg en de treindiensten tussen Nijmegen en Roermond en Kerkrade en Maastricht. De verkoop van Veolia Limburg kan gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in Limburg. De SP heeft hier inmiddels vragen over gesteld aan het provinciebestuur.

Lees verder
5 juli 2010

CDA, VVD en PvdA wijzen alternatief voor Buitenring af

Op donderdag 1 juli was er een informatiebijeenkomst voor Statenleden over de Buitenring Parkstad. De bijeenkomst werd afgesloten met een debat over het inpassingsplan voor de Buitenring. Van de aanwezige partijen was de SP samen met Statenlid Pierre Diederen als enige partij tegen de aanleg van een nieuwe snelweg door de Parkstad.

Lees verder
1 juli 2009

SP wil onafhankelijk onderzoek naar buitenring

De SP in Provinciale Staten wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het te verwachten aantal weggebruikers van de Buitenring Parkstad in relatie tot het aantal rijstroken. Uit cijfers van de provincie en de gemeenten in de Parkstad blijkt dat het aantal weggebruikers van de Buitenring Parkstad gaandeweg af zal nemen. Daarnaast zijn deskundigen het oneens over de noodzaak van een weg met in totaal vier rijbanen.

Lees verder
21 april 2009

Verhoging tarief regiotaxi treft verkeerde doelgroep

De SP in Limburg is geschrokken van het bericht dat Veolia het tarief voor de regiotaxi fors wil gaan verhogen. De partij vreest dat de rekening van oneigenlijk gebruik van de deeltaxi op het verkeerde bord terecht komt. De SP-fractie zal dit komende vrijdag in Maastricht aan de orde stellen.

Lees verder
19 maart 2009

SP Limburg: “Helderheid over helikoptervliegvelden”

De Limburgse SP wil dat de provincie duidelijkheid verschaft over een voorgenomen landingsplaats voor helikopters in de gemeente Leudal. De gemeente ziet zo’n helikopter-haven wel zitten, maar volgens Statenlid Edwin Bus moeten lokale overheden niet op de muziek vooruit gaan lopen.

Lees verder
12 februari 2009

SP wil lijn 53 terug in Sibbe

De SP in Provinciale Staten wil dat Gedeputeerde Kersten met Veolia in gesprek gaat om buslijn 53 weer te laten rijden. Veolia schrapte de lijn op 1 februari wegens een gebrek aan reizigers.

Lees verder
22 oktober 2008

SP wil einde geluidsoverlast AWACS

Woensdagavond vond in Schinveld een bijeenkomst plaats over de plannen die het ministerie van VROM (volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieu) heeft voor de basis van de AWACS vliegtuigen vlak over de grens bij Schinveld en Brunssum. Het ministerie denkt dat door aanpassingen te doen aan de vliegschema´s de geluidsoverlast voor de mensen in Schinveld en Brunssum zal afnemen. Op de bijeenkomst van vandaag zouden de inwoners worden geïnformeerd over de plannen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier