h

SP wil onderzoek naar verkeersveiligheid A2 en A73

20 januari 2015

SP wil onderzoek naar verkeersveiligheid A2 en A73

De SP Statenfractie wil dat de provincie op korte termijn onderzoek doet naar de verkeersveiligheid op de A2 en de A73. Aanleiding is de enorme verkeerschaos op donderdag 14 januari. “Ogenschijnlijk is er toename van het aantal ongevallen met vrachtverkeer, waardoor niet alleen slachtoffers zijn te betreuren, maar ook het verkeer in grote delen van Limburg wordt lamgelegd. Ondanks een goede wegverbinding blijft Limburg kwetsbaar op dat gebied. Het belang van goed openbaar vervoer per spoor, waarmee heel Limburg bereikbaar is, wordt daarmee weer eens benadrukt. In de ogen van de SP moet het onderzoek leiden tot verbetering van de veiligheid, doorstroom en de mobiliteit van de Limburgers”, zegt fractievoorzitter Daan Prevoo.

De SP wil dat het provinciebestuur in overleg gaat met alle verantwoordelijke organisaties om de problemen in kaart te brengen en deze snel aan te pakken. Volgens de SP liggen oplossingen niet in meer asfalt, maar vooral in veilig asfalt, goed openbaar vervoer en aangepast verkeersgedrag van weggebruikers.

Op donderdag 14 januari ontstond een grote verkeerschaos in Limburg door drie grote ongelukken met vrachtwagens op de verkeersaders A2 en de A73. De ongelukken veroorzaakte niet alleen een chaos op de wegen, ook het spoorwegverkeer werd tijdelijk plat gelegd om veiligheidsredenen. Steeds vaker lijken zich op beide snelwegen ongelukken voor te doen met vrachtverkeer die het verkeer regelmatig verstoppen. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Limburg en voor mensen of diensten die afhankelijk zijn van het wegennet, zoals hulpdiensten, woon- werkverkeer, openbaar vervoer via de weg en de transportsector. Opvallend is dat bij de meest voorkomende ongevallen vrachtwagens betrokken zijn. Voor de bereikbaarheid van Limburg en de mobiliteit van onze inwoners is het voor de SP niet alleen van groot belang dat de verkeersveiligheid op wegen optimaal is. Ook goed openbaar vervoer per spoor is belangrijk om Limburg bereikbaar te houden. De SP pleit voor onderzoek naar de oorzaken en noodzakelijke verbeteringen van de verkeersveiligheid om te voorkomen dat er slachtoffers vallen. Gelijktijdig maakt een onderzoek zichtbaar maken welke maatregelen genomen kunnen worden ter verbetering van de doorstroom op zowel nationale, provinciale en lokale wegen om doorstroom, bereikbaarheid en mobiliteit te bevorderen.

U bent hier