h

N280 Baexem: PS kiezen voor variant 3

9 februari 2014

N280 Baexem: PS kiezen voor variant 3

Op 7 februari stemden Provinciale Staten van Limburg over twee varianten voor de opwaardering van de N280 bij Baexem. De spanningen liepen op, omdat de keuze zelfs de coalitiepartijen had verdeeld. Uiteindelijk koos een meerderheid voor variant 3.

Tijdens een eerdere behandeling van het onderwerp is op verzoek van de SP een extra vergelijkend onderzoek ingesteld naar de twee varianten. Daaruit bleek dat beide varianten voldeden aan de doelstellingen doorstroming verkeer, bereikbaarheid regio en verbetering leefklimaat. Het verschil was de aantasting van de natuur en het landschap, variant 5 (ruimere randweg) scoorde daar beduidend slechter dan variant 3. “De SP had die uitkomst ook verwacht en hoopte dat daarmee de verdeeldheid over de varianten zou afnemen. Het CDA en de VVD hielden toch vast aan de ruimere randweg, ondanks het grote verlies aan landbouwgronden bij die variant. Wij zijn blij dat een meerderheid heeft gekozen voor deze variant. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de vele belanghebbenden die in de inspraakronden hebben gestreden voor het behoud van natuur, landschap en leefbaarheid”, aldus woordvoerder Ben Rewinkel.

U bent hier