h

Verkeer

7 augustus 2008

Inwoners Onderbanken en Brunssum hebben recht op rust

De regering moet het Nederlandse luchtruim zo snel mogelijk sluiten voor de zeer lawaaiige AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO. Dat zegt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op de officiële publicatie van een al eerder uitgelekt RIVM-rapport, waaruit blijkt dat de geluidsoverlast van de vliegtuigen in de gemeente Onderbanken leidt tot slechte leesprestaties onder kinderen en gezondheidsproblemen onder volwassenen.

Lees verder
9 oktober 2007

Vervoer gevaarlijke stoffen door Limburg kan en moet veiliger

Door Limburg vindt vaak grensoverschrijdend vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. Uiteraard is dit aan strenge regels gebonden voor ieders veiligheid en het milieu. Hoewel de provincie geen controlerende taak heeft, deze is aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, gaat het te vaak mis om geen actie te ondernemen.

Lees verder
6 oktober 2007

SP: tunnels A73 pas open als àlles in orde is

De ingebruikname van de A73 tussen Venlo en Roermond loopt mogelijk vier tot vijf maanden vertraging op door het niet op tijd af komen van blussystemen in de tunnels bij Roermond en Swalmen. Vreemd is wel dat er al meer dan een jaar geleden aan de toenmalige minister bekend was gemaakt dat er twijfels waren over of alles op tijd uitgevoerd zou kunnen zijn, en er nu ineens lichte paniek uitbreekt.

Lees verder
16 augustus 2007

'Ottersum wil zebrapad snel terug'

In Ottersum is onder veel inwoners beroering ontstaan over het verdwenen zebrapad op de provinciale weg door het dorp.

Lees verder
30 juni 2007

Statenfractie SP kritisch over veiligheid emplacement Venlo

Onlangs werd duidelijk dat de gemeente Venlo zich neerlegt bij het feit dat het rangeerterrein niet uit het centrum wordt verplaatst. Dit omdat de vooraf gestelde veiligheidseisen waarschijnlijk worden behaald.

Lees verder
18 juni 2007

N280 geen autoweg

De Provincie Limburg wil van de N280 tussen Weert en Roermond een vierbaans autoweg gaan maken. De SP Limburg ondersteunt de informatieve (tegen)actie rondom die plannen.

Lees verder
27 april 2007

SP Weert en Roermond: geen asfalt voor sluipverkeer.

De stadsbesturen van Roermond en Weert willen graag zien dat de N280, de provinciale verbindingsweg tussen beide steden, een vierbaans snelweg wordt. Reden hiervoor is de verwachting dat het verkeer op de N280 in de toekomst zal toenemen door het voltooien van nieuwe infrastructuur in Midden-Limburg.

Lees verder
16 april 2007

'Roemer vraagt onderzoek alternatieven voor IJzeren Rijn'

De SP wil dat onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor de IJzeren Rijn. Indien België gebruik wil maken van haar recht van overpad per spoor over het historische tracé door Nederland, dient dit te gebeuren met minimale overlast. Alternatieven die beter zijn voor natuur, milieu en leefomgeving dienen volgens Tweede-Kamerlid Emile Roemer nu serieus onderzocht te worden. Hij dient hiertoe deze week een motie in.

Lees verder
27 februari 2007

Debat over IJzeren Rijn: 'Motie na verkiezingen'

Vertegenwoordigers van CDA, PvdA, VVD, D66, CU, GL en SP, allen kandidaten voor Provinciale Staten in Noord-Brabant en Limburg, hebben maandagavond in Budel afgesproken na de verkiezingen in de nieuwe Provinciale Staten van beide provincies met een motie te komen over de IJzeren Rijn. Het debat werd georganiseerd door het samenwerkingsverband IJzeren Rijn.

Lees verder
12 december 2005

SP blij met motie onderzoek luchtkwaliteit varianten A74

Maandag 12 december diende D66 Tweede-Kamerlid Boris Van der Ham tijdens de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een motie in die verkeersminister Peijs oproept de effecten op de luchtkwaliteit met de aanleg van de A74 te meten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier