h

CDA, VVD en PvdA wijzen alternatief voor Buitenring af

5 juli 2010

CDA, VVD en PvdA wijzen alternatief voor Buitenring af

Op donderdag 1 juli was er een informatiebijeenkomst voor Statenleden over de Buitenring Parkstad. De bijeenkomst werd afgesloten met een debat over het inpassingsplan voor de Buitenring. Van de aanwezige partijen was de SP samen met Statenlid Pierre Diederen als enige partij tegen de aanleg van een nieuwe snelweg door de Parkstad.

SP Statenlid Edwin Bus: “De SP ziet niks in een nieuwe vierbaans autoweg door Zuid-Limburg. Een tweebaans weg die zoveel mogelijk over bestaand tracé gaat is een goedkopere en betere oplossing wat de SP betreft. Hierdoor gaat er geen kostbaar landschap verloren en wordt de overlast voor omwonenden beperkt. Wat veel belangrijker voor de Parkstad is dat er snel wordt geïnvesteerd in goed en goedkoop openbaar vervoer.”

Tijdens de bijeenkomst werd het alternatief van de SP door de andere partijen verworpen.

“Helaas waren de aanwezige Statenleden van CDA, VVD en PvdA waren niet gediend van het alternatief van de SP. Sterker nog, ze wilden nog niet eens naar ons luisteren. Veel inwoners van de Parkstad zijn het wel met ons eens. Het is tragisch deze Statenleden van CDA, PvdA en VVD, de gevestigde orde, dus weigeren te luisteren naar de mensen die hen hebben gekozen.” Aldus Edwin Bus.

U bent hier