h

SP wil onafhankelijk onderzoek naar buitenring

1 juli 2009

SP wil onafhankelijk onderzoek naar buitenring

De SP in Provinciale Staten wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het te verwachten aantal weggebruikers van de Buitenring Parkstad in relatie tot het aantal rijstroken. Uit cijfers van de provincie en de gemeenten in de Parkstad blijkt dat het aantal weggebruikers van de Buitenring Parkstad gaandeweg af zal nemen. Daarnaast zijn deskundigen het oneens over de noodzaak van een weg met in totaal vier rijbanen.

Volgens de SP is het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt over de nieuwe weg om de Parkstad. “Maar dit betekent wel dat zaken moeten worden geobjectiveerd.” Aldus fractievoorzitter Thijs Coppus. “De deskundigen zijn het niet met elkaar eens over de consequentie van het aantal verkeersdeelnemers voor de opzet van de weg. Deskundigen van provincie vinden dat bij 23.000 voertuigen per etmaal een vierbaansweg noodzakelijk is, andere deskundigen aangeven dat een vierbaansweg pas noodzakelijk is bij 25.000 of zelfs 30.000 voertuigen per etmaal. Dit betekent dat er een goed onderzoek moet komen naar de noodzaak van een nieuwe snelweg door de Parkstad.”

Inmiddels heeft de provincie Limburg aangegeven dat al bij 23000 voertuigen een vierbaansweg noodzakelijk is. Eerder sprak de provincie nog over meer voertuigen. “Blijkbaar vindt het provinciebestuur dat de Buitenring sowieso als vierbaansweg moet worden aangelegd, dit is absurd. Wij willen op basis van reële cijfers een discussie voeren, niet op basis van opgeblazen ambities.” Aldus fractievoorzitter Thijs Coppus.

U bent hier