h

Randweg Baexem moet oplossing zijn, geen probleem

13 september 2013

Randweg Baexem moet oplossing zijn, geen probleem

Provinciale Staten hebben gekozen voor opwaardering van de N280 in plaats van andere varianten. Bij die opwaardering hoort het aanpakken van een aantal knelpunten. Een van die knelpunten ligt in Baexem, waar de provinciale weg nu dwars door het dorp loopt. Bij alle varianten die voorliggen is er in meer of mindere mate sprake van een randweg.

Alle partijen van Provinciale Staten waren helder dat de randweg een 2 maal 1-baans weg moet zijn met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Alleen de VVD wil een 2 maal 2-baans weg.

Een stakeholdersgroep (groep van belanghebbenden) geeft voorkeur aan variant 3. Maar sinds kort zijn er ook een aantal stemmen die luid pleiten voor variant 5. De verdeeldheid hierover onder de bevolking bleek tijdens een informatieavond en in een Statencommissie zo groot, dat de SP voorstelde een diepgaand onderzoek in te stellen, niet alleen naar variant 3, maar ook naar variant 5.

Laat duidelijk zijn, de SP ziet meer plussen en minder minnen bij variant 3. Zeker daar waar het natuur- en cultuurwaarden betreft. Een diepgaand onderzoek naar beide varianten zal dat naar onze verwachting nog meer duidelijk maken. We hopen dat er door het voorstel van de SP een gezamenlijk inzicht in Baexem groeit en de verdeeldheid afneemt.

U bent hier