h

215.000 euro voor wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

17 december 2005

215.000 euro voor wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

Provinciale staten hebben unaniem een SP-motie aangenomen om 215.000 euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. De motie was een initiatief van de SP.

Het geld is bedoeld om de wachtlijsten in de pleegzorg weg te werken en om 20 extra crisisopvangplaatsen te realiseren. Onlangs werd bekend dat de provincie niet de 1 miljoen euro van het Rijk kreeg waarop was gerekend om die problemen aan te pakken; maar 215.000 euro minder. Dat bedrag legt de provincie nu bij uit eigen middelen. Eerder trok de provincie al ruim één miljoen extra uit voor de twee acute problemen in de jeugdzorg.

"Dit is een grote stap. Eerder bleken CDA en VVD niet bereid om buiten de rijksmiddelen te investeren in de jeugdzorg. Dit is nu voor het eerst gebeurd. Met dit geld zullen de wachtlijsten helaas niet geheel uit beeld verdwijnen. De SP beschouwt dit dan ook als een eerste doch grote stap in de goede richting. Een richting waarbij de provincie haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg breder ziet dan enkel het doorsluizen van rijksmiddelen."

Bron: L1

De motie die de SP indiende

U bent hier