h

VEEL ENTHOUSIASME IN DE STATEN VOOR ONZE MOTIE STIMULEREN VAN ZORGBUURTHUIZEN

17 november 2023

VEEL ENTHOUSIASME IN DE STATEN VOOR ONZE MOTIE STIMULEREN VAN ZORGBUURTHUIZEN

Foto: Marianne Winthagen

De motie Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen van Statenlid Jorge Wolters Gregório is op één stem na op 10-11 jl. unaniem aangenomen in Provinciale Staten. Met deze motie roepen we het College op om vanuit  het Leefbaarheidsfonds extra aandacht te hebben voor het opzetten van Limburgse  zorgbuurthuizen zodat onze samenleving aan de slag kan met het opzetten van kleinschalige zorg in wijk en dorp.  En om ook met het Rijk, dat het realiseren van zorgbuurthuizen als bijzonder kansrijk ziet, in overleg te treden hoe wij aanvullend budget kunnen krijgen om onze regeling kracht bij te zetten.

Jorge: “We zijn er bijzonder trots op, dat op initiatief van de SP, onlangs het eerste zorgbuurthuis in Oss is geopend. Een initiatief dat navolging verdient want de behoefte aan dergelijke kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen in de eigen buurt is groot. Vandaar dat het realiseren van zorgbuurthuizen in Limburg ook in het coalitieakkoord is opgenomen. Ik ben blij dat dit initiatief van de SP zowel landelijk als in onze provincie wordt omarmd en hoop dat met deze motie snel de eerste zorgbuurthuizen in Limburg gerealiseerd kunnen worden.”

Klik voor de tekst van de motie hier:
2e Gewijzigde Motie 3003 Wolters Gregório c.s. inzake Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Klik voor meer informatie over het zorgbuurthuis hier:
https://www.sp.nl/zorgbuurthuis

Reactie toevoegen

U bent hier