h

SP STATENFRACTIE BLIJFT VINGER AAN DE POLS HOUDEN T.A.V. ONTWIKKELINGEN BIJ MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

19 december 2023

SP STATENFRACTIE BLIJFT VINGER AAN DE POLS HOUDEN T.A.V. ONTWIKKELINGEN BIJ MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

Foto: Marianne Winthagen

Vorig jaar rond deze tijd heeft een meerderheid van Provinciale Staten, tegen de zin van de SP, het besluit genomen om vliegveld MAA open te houden onder diverse voorwaarden en uitgangspunten.
De SP fractie heeft zich hierbij wel als taak gesteld om de vinger aan de pols te houden en daar waar afgeweken wordt van de gemaakte afspraken en uitgangspunten op de trom te slaan. Zoals het terugbrengen van het aantal Ernstig Gehinderden, het voldoen aan natuur- en milieuregels, het verkrijgen van alle vergunningen en het draaien van een financieel gezonde exploitatie.
Een door de Partij voor de Dieren, in de vergadering van Provinciale Staten op 15-12-23, ingediende motie om een onafhankelijke marktverkenning naar de economische haalbaarheid van MAA te laten uitvoeren, gezien de drastisch dalende vervoerscijfers van zowel vracht als passagiers heeft de SP (nog) niet gesteund.

“Deze verkenning kan nu nog niet rekenen op breed draagvlak. Als de cijfers blijven dalen is het tijd voor een nieuwe marktverkenning. De SP deelt wel de zorgen over de neerwaartse economische trend. Naast de economische ontwikkelingen spelen ook nog andere ontwikkelingen rondom MAA welke we de komende tijd zullen blijven bespreken” aldus Statenlid en woordvoerder op dit dossier Cynthia Smeets.

Reactie toevoegen

U bent hier