h

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

21 november 2023

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

Foto: Marianne Winthagen

'De winst van alle bedrijven was vorig jaar zelfs groter dan alles wat zij hebben  uitbetaald aan salarissen aan werkende mensen.’                                                                                                                              Maandag 20 november hingen 11 SP-afdelingen in Limburg een banner op om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Op verschillende plekken zoals viaducten, bruggen en flatgebouwen verscheen een banner met de tekst ‘230.000 kinderen in armoede’ met daarop een kinderpleister en bijpassende tekst ‘pleisters helpen niet, SP stemmen wel’. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van dat het probleem bij de wortels werd aangepakt.

In Gennep, Horst aan de Maas, Venray, Venlo, Roermond, Weert, Sittard, Kerkrade, Landgraaf, Heerlen en Maastricht verschenen maandag op verschillende plekken banners van de Socialistische Partij. Volgens het Centraal Planbureau groeien er in Nederland ditjaar naar verwachting ruim 230.000 kinderen op in armoede. Dit zijn kinderen die zonder
ontbijt naar school gaan, zich niet kunnen aansluiten bij een sportclub of niet mee kunnen met leeftijdsgenoten als zij leuke dingen gaan doen. Daarbij komen nog de zorgen die zij, bewust of onbewust, van thuis meekrijgen. In hun verdere leven zullen zij continu tegen deze achterstand aanlopen. Wat de SP betreft verdient ieder kind dezelfde kansen. Het
moet afgelopen zijn met het plakken van pleisters en er moeten echte oplossingen komen voor dit gigantische probleem.

Politieke keuzes leiden tot stijgende kosten
Volgens de partij kiest niemand ervoor om op te groeien in armoede. Toch ziet de SP dat steeds meer mensen minder geld te besteden hebben door stijgende kosten. Gemiddeld zijn huurders 33% van hun inkomen kwijt aan huur blijkt uit onderzoek van de woonbond, steeg de energierekening gemiddeld met 40% en zijn boodschappen in vergelijking met
twee jaar eerder zo’n 31% gestegen. Volgens de partij liggen politieke keuzes ten grondslag aan deze problematiek en armoede.
Jorge Wolters Gregório, als nummer 12 de hoogst gepositioneerde Limburger op de lijst van de SP: ‘We zien dat alles waar we afhankelijk van zijn zoals wonen, zorg en energie door de politiek verkocht is en we er niks meer over te zeggen hebben. Het zijn grote bedrijven en aandeelhouders die de macht hebben om de prijzen te verhogen om hun eigen belang, namelijk het maken van zoveel mogelijk winst, veilig te stellen. De winst van
alle bedrijven was vorig jaar zelfs groter dan alles wat zij hebben uitbetaald aan salarissen aan werkende mensen. Daarbij komt nog dat de politiek de afgelopen jaren vooral heeft gekeken hoe ze grote bedrijven en aandeel-houders konden spekken met subsidies en belastingvoordelen waardoor wij de kruimels moesten verdelen in plaats van echt iets tedoen aan de stijgende prijzen.’

Fundamentele veranderingen
Om de stijgende (kinder)armoede echt aan te pakken wilt de Socialistische Partij onder meer dat het minimumloon wordt verhoogt naar 16 euro, het eigen risico afschaffen en een Nationaal ZorgFonds oprichten, woningcorporaties weer verenigingen maken en de BTW op boodschappen afschaffen. De rekening hiervoor moet volgens de partij betaald worden door miljonairs, grote bedrijven en mensen met een enorm vermogen. Zij betalen op dit moment minder belasting als werkende mensen. ‘Willen we ons land en economie echt anders inrichten zijn er fundamentele veranderingen nodig. Dan moeten we datgene waar we allemaal afhankelijk van zijn zoals onze woningen, onze zorg en onze energie
weer in eigen handen nemen. Dan ligt de zeggenschap en verant-woordelijkheid bij de politiek en nog belangrijker, dan komt de macht te liggen bij de mensen die er direct bij betrokken zijn. Op die manier worden de keuzes gemaakt in het belang van huurders, zorgmedewerkers en ons allemaal. Dat is democratie.’ aldus Wolters Gregório.

Reactie toevoegen

U bent hier